Anketa Českého autoprůmyslu: Jaký byl rok 2020 a jaký bude ten letošní?

24. 2. 2021

Náročný, extrémně náročný, úplně nový, bezprecedentní, turbulentní, náročný ale inspirativní… To jsou některé z odpovědí na otázku, jak by zástupci členských firem Sdružení automobilového průmyslu charakterizovali stručně minulý rok. Časopis Český autoprůmysl podobně jako loni touto dobou také zjišťoval, jaký vývoj v sektoru automotive očekávají podniky letos. Celou anketu přinese časopis Český autoprůmysl 1/2021. Názory, které zazněly ze společností Bosch Group ČR a TMMCZ, přinášíme v předstihu v rozšířené podobě jako ochutnávku.

 

Milan Šlachta, reprezentant společnosti Bosch Group v České republice, hodnotí loňský rok kvůli covidu-19 jako celkově náročný, pololetí však podle něho byla velmi rozdílná.

Pokud jde o firemní investice, v těch důležitých se pokračovalo, ale tam, kde to bylo možné, realizaci posunuli. „V letošním roce investujeme například do výstavby další nové třípodlažní budovy pro oddělení vývoje a laboratoří v Českých Budějovicích. Nadále pokračují investice do zavádění prvků Průmyslu 4.0, do digitalizace procesů, automatizace a robotizace. Celková výše investic v Česku přesáhne miliardu korun,“ upřesnil Milan Šlachta.

Na anketní otázku, jaká vidí v letošním roce vedle covidu-19 jiná rizika, odpověděl zástupce společnosti Bosch takto: „Kromě pandemie, kterou se stále nedaří dostat pod kontrolu, zůstává nadále určitým problémem nedostatek kvalifikovaných lidí na pracovním trhu. To je dlouhodobě slabina průmyslu. Kompetence a know-how jsou klíčové nejen pro výše zmíněné zavádění digitalizace a Průmyslu 4.0, ale i pro rozšíření našich aktivit v oblasti vývoje. Máme ambice se více zabývat tvorbou softwarových produktů na jedné straně a technologiemi, jako jsou palivové články, na straně druhé. Jsou to projekty s vysokou přidanou hodnotou a k tomu potřebujete správně kvalifikované lidi. Letošní rok začal navíc problémem s nedostatečným objemem dodávek elektronických komponent pro automobilový průmysl, který v současnosti vede k omezením ve výrobě.“

A co je pro Milana Šlachtu, respektive závody Bosch v České republice pro letošní rok největší výzvou? „Mezi výzvy patří přizpůsobování se podobě budoucí mobility, spojené s diskuzí o typech pohonů, automatizovaném řízení a sdíleném vlastnictví dopravního prostředku. Radikálně to automobilový průmysl promění.  Evoluční cestou se to zvládnout dá, ale ne zlomově. Loni byla přijatá Zelená dohoda a nyní dochází k tvorbě z ní vyplývajících norem. Přitom když se jedná o technické proveditelnosti změn a čase na jejich zavedení do výroby, objevuje se stále více otázek než odpovědí.

Příkladem je norma EURO 7.  Návrhy poradního orgánu dosud diskutované na úrovni EU jsou pouze návrhy a nejsou předmětem posouzení dopadů ani legislativních změn, ale i tak již vzbuzují celou řadu otázek. Legislativa v tomto duchu může znamenat, že moderní technologie dnešních spalovacích motorů, šetrné ke klimatu, budou od počátku vyloučeny. Není mnoho času na diskuzi, protože předložení legislativního návrhu je naplánováno již na čtvrté čtvrtletí roku 2021.“

Milan Šlachta by uvítal co nejrychlejší nastartování debaty o dopadech takové legislativy na sektor automotive. „Jsme připraveni jako technologický partner poskytovat z pozice technologické neutrality fakta a racionální argumenty a napomoci českým zástupcům v Evropském parlamentu a jeho komisích k vhodnému nastavení normy EURO 7,“ říká.

 

Robert Kiml, Administration Senior General Manager společnosti TMMCZ, charakterizuje loňský rok jako „neskutečnou výzvu“.

Na otázku, zda musela společnost TMMCZ posunout nebo zrušit některé z plánovaných firemních investic, odpovídá Robert Kiml, že ano i ne: V automobilovém průmyslu je spousta faktorů, které je nutné respektovat – a ty ovlivňují investiční aktivitu. Limity CO2 nastavené Evropskou unií, představování nových modelů konkurencí, vlastní nová modelová řada, která nahradí stávající, výměna technologií za novější a efektivnější, nutná automatizace… Žádný z těchto procesů nemůžeme jednoduše pozastavit. V našem případě jsme v procesu přechodu na celkově novou TNGA platformu neboli Toyota New Generation Architecture, na které budou naše nové modely postavené.  Z tohoto důvodu jsme pokračovali ve všech s tím spojených investicích, které dosahují 184 milionů eur. Postavili jsme dvě nové haly, třetí je před dokončením. Modifikovali jsme výrobní linky a nainstalovali spoustu nových robotů. Pokračujeme dle našeho původního plánu a věřím, že v dohledné době úspěšně představíme nové modely.“ Dokončení stávajících investic, přechod z dvousměnného na třísměnný provoz nebo úspěšný rozjezd výroby nové Toyoty Yaris považuje zástupce TMMCZ za největší výzvy letošního roku.

Robert Kiml také připomněl, že společnost dramaticky navýšila investice do zabezpečení všech proticovidových opatření, vedoucích k zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví všech zaměstnanců. Nakoupily se nejen roušky, ale také počítačové/softwarové vybavení k zajištění změny pracovního procesu – dálkové připojení z domova, home office, remote working a další.

Ruku v ruce s tím ale v TMMCZ omezili s ohledem na snížení výrobního objemu způsobeného evropským lockdownem jakékoli interní investice, které bylo možné odložit, aniž by se omezily budoucí firemní projekty.

Největší nejistotu a riziko zároveň představují podle Roberta Kimla další nová nařízení EU v oblasti Green Deal a zrychlení omezování emisí CO2 bez konzultací s průmyslem. K tomu přidává i pokřivení trhu spoustou přímých a nepřímých státních podpor a dotací právě s ohledem na omezování emisí CO2. „A pak jsou tu zejména dlouhodobá rizika nepřímo spojená s nemocí covid-19: rozvrat vzdělávacího systému a celospolečenský pokles respektování státních nařízení,“ dodává Robert Kiml.

Pokud jde o vládní opatření, uvítali v loňském roce v TMMCZ zejména program Antivirus, který zabránil masívnímu propouštění v první polovině roku. „Automobilový trh byl v totální krizi. Nikdo nevěděl, jak dlouho to bude trvat, jestli se vůbec otevřeme, jak zareagují zákaznici, jak to ovlivni ekonomickou situaci a tak dále. Pomocí tohoto programu jsme nikoho nepropustili, přečkali toto nepředvídatelné období a dokázali se připravit na druhou polovinu roku, kdy jsme jeli na maximální výrobní kapacitu,“ upřesňuje Senior General Manager TMMCZ. Za dobrý počin považuje také pokračování programu Ukrajina.

A co by firmám v sektoru automotive pomohlo v letošním roce? Český průmysl se rychle přizpůsobil a funguje dobře. Teď by pomohlo zapojení firem do očkování obyvatelstva. Zároveň by měla být nastavena jasnější pravidla uvolňování opatření. V současných každodenních změnách se začínáme ztrácet, obtížně na ně reagujeme, a navíc vidíme frustraci a demotivaci tato pravidla dále dodržovat. Právě důraz na striktní dodržování stávajících opatření by měl převážit nad tendencí zavádět stále další a vymýšlet nové podpory,“ myslí si Robert Kiml.