Automobilový průmysl V4 žádá zástupce členských států a institucí EU o podporu průmyslu zasaženého krizí COVID-19

14. 5. 2020

Automobilový průmysl České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska adresoval zástupcům členských zemí a institucí EU společnou výzvu ke koordinaci podpory restartu automobilové výroby a trhu v Evropské unii. Vzhledem k úzké provázanosti dodavatelských řetězců napříč celou Evropou a silné závislosti odvětví na funkčním vnitřním trhu je koordinace na evropské úrovni a zavedení efektivních opatření doplňujících podpory v jednotlivých zemí nezbytná.

I když zdraví občanů zůstává nezpochybnitelnou prioritou, Evropská unie by měla usilovat o strategii postupného uvolňování omezení vnitřního trhu, jehož fungování je základním předpokladem pro obnovení ekonomického života v celé Evropě. Vzhledem k provázanosti dodavatelských řetězců napříč zeměmi je proto pro restart výroby nutné obnovit volný pohyb zboží a osob jak uvnitř EU, tak i mimo její hranice.

Současně s tím je pro oživení ekonomiky nutné, zajistit finanční pomoc prostřednictvím fondů EU i národních rozpočtů. Jejich cílem by měla být podpora likvidity firem a zachování pracovních míst i v dalších měsících tohoto roku. Klíčovou součástí pomoci je pak vzhledem k dramatickému poklesu odbytu nastartování poptávky po nových vozidlech ve všech segmentech. Programy na podporu obnovy vozového parku je nezbytné koordinovat na evropské úrovni, aby se předešlo „přelévání“ emisí v podobě přesouvání starých či vyřazených vozidel mezi jednotlivými členskými státy. V souvislosti s transformací autoprůmyslu je rovněž potřebné, aby státy i díky podpoře ze strany EU pokračovaly v investicích do vědy a výzkumu a i nadále budovaly infrastrukturu pro nízkoemisní mobilitu a rozvoj digitalizace.

Jednou z nejdůležitějších součástí řešení dopadů pandemie je analýza dopadů pandemie na schopnost výrobců naplnit regulatorní požadavky, které v letošním roce vstupují v platnost. Podle zástupců autoprůmyslu zemí V4 je třeba některé z nich revidovat a odsunout alespoň o půl roku až jeden rok. To se týká především testování a homologací nových vozidel a technických požadavků jako např. nařízení typového schvalování (2018/858) či nová norma EURO 6/VI platná pro osobní i komerční vozy včetně autobusů. V případě emisí CO2 pro osobní vozy je stejně jako v ostatních případech především provést analýzu dopadů na trhy a ekonomiky a následně učinit kroky, které by zabránily ještě většímu prohloubení současné krize a jejího vlivu na evropský průmysl.

****

Evropský automobilový průmysl představuje 7 % HDP Evropské unie a zaměstnává přímo i nepřímo na 13,8 milionů lidí. Důsledky pandemie koronaviru jsou dramatické, výrazné omezení provozu výrobních závodů mělo výrazný dopad až na 1,1 milionu zaměstnanců napříč celou Evropou.  V EU došlo v průběhu března a dubna k úplnému zastavení výroby vozidel. To samo o sobě představuje ztrátu ve výrobě zhruba 2,3 mil vozidel a tedy 15 % z celoroční produkce 16,5 mil vozů. V zemích V4 zaměstnávají firmy automotive přímo na 650 000 lidí a vytváří stejný počet navázaných pracovních míst. Produkce ze zemí střední Evropy pak představuje téměř pětinu celkové výroby vozidel v EU.