AutoSAP se připojuje ke společné výzvě evropského autoprůmyslu proti „tvrdému“ brexitu

23. 9. 2019

Evropský automobilový průmysl se společně jednoznačně vyslovil proti odchodu Velké Británie z EU bez dohody.

-> Zástupci evropských asociací autoprůmyslu varují před katastrofálními důsledky odchodu Velké Británie z EU bez dohody a vyzývají čelní představitele k předejití této možnosti

-> Zamezení zbytečnému vzniku bariér pro pohyb zboží po dosud jednotném vnitřním trhu je zásadní pro pokračující rozvoj hluboce integrovaného automobilového průmyslu i kontinentu jako celku

-> Zavedení celních sazeb WTO na automobily a dodávky dílů může znamenat zvýšení nákladů pro průmysl a v konečném důsledku i spotřebitele v EU a Velké Británii až o 5,7 miliardy EUR

Vzhledem ke skutečnosti, že Spojené království má opustit EU již na konci října, vyzval dnes evropský automobilový průmysl Spojené království a EU, aby se vyhnuly brexitu „bez dohody“. Přední organizace zastupující výrobce vozidel a náhradních dílů v celé EU – Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA) a Evropská asociace dodavatelů automobilů (CLEPA), jakož i národní asociace, včetně Německé asociace automobilového průmyslu (VDA), Federace francouzských výrobců automobilů (CCFA) a Společnosti výrobců a obchodu motorových vozidel (SMMT), společně zdůrazňují, že Brexit „bez dohody“ by měl zásadní negativní dopad na jedno z nejcennějších ekonomických aktiv Evropy. K této výzvě se připojuje také Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP).

Bohdan Wojnar, prezident AutoSAP, varuje před následky „tvrdého“ brexitu pro český a především evropský automobilový průmysl: „Spojené království je pro český autoprůmysl významným obchodním partnerem, ať už z pohledu odbytu finálních výrobců na tamějších trzích, nebo také z pohledu dodavatelů, kteří své produkty dodávají do UK přímo i prostřednictvím dodávek do dalších exportních zemí, typicky např. do německých vozidel.

Brexit bez dohody je však především problémem pro úzce provázaný evropský trh, jehož úspěch v podobě růstu ekonomiky v jednotlivých zemích a jejich bohatství je na hluboké integraci a volném pohybu zboží a služeb založený. Zavedení celních tarifů a dalších regulací (např. odlišného přístupu k homologacím vozidel) povede k roztříštěnosti a celkovému oslabení evropského trhu ve světové konkurenci, což bude mít dopad jak na zpomalení růstu HDP, ale ve svém důsledku především na koncové zákazníky v podobě dražších vozidel. Sdružení automobilového průmyslu, zastupující 146 společností působících v Česku, se proto připojuje k aktivitě britské Společnosti výrobců a obchodu motorových vozidel (SMMT) a vyzývá čelní představitele Spojeného království a EU, aby jednáními předešli tzv. „tvrdému“ brexitu.“

Tiskovou zprávu SMMT naleznete zde >>>

***

* The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) je jedním z největších a nejvlivnějších obchodních sdružení ve Velké Británii. Zastupuje více než 800 společností působících v automobilovém průmyslu.