Český autoprůmysl letos počtvrté

1. 12. 2020

Poslední letošní vydání magazínu Český autoprůmysl je online a jeho tištěná verze míří do všech členských firem Sdružení automobilového průmyslu. Tentokrát jsme se zaměřili na témata budoucnosti a to především pohledem našich členských firem a věnovali se projektu Albatts, v jehož rámci vede AutoSAP pracovní skupinu zabývající se využitím baterií v dopravních prostředcích. V hlavní části čísla čtěte rozhovor s Miroslavem Dvořákem, viceprezidentem AutoSAPu a předsedou představenstva MOTOR JIKOV nejen o dopadech koronaviru na český autoprůmysl.


Přečtěte si úvodník Bohdana Wojnara a podívejte se na zbrusu nové vydání časopisu zde >>>

Vážení čtenáři,

držíte v ruce poslední vydání magazínu Český autoprůmysl letošníhoroku. Roku, který byl nejen pro automobilový průmysl velmi složitý. Stali jsme se svědky nejprudšího poklesu ekonomiky v historii, poznali jsme nové metody práce, prokázali vysokou míru flexibility i schopnosti obratně řešit krizové situace. Společně jsme potvrdili, že tuzemský autoprůmysl stojí na velmi silných pilířích.

To je v době zásadní transformace autoprůmyslu klíčové. Také v tomto čísle se proto věnujeme tématům, která s budoucností odvětví úzce souvisí, a je skvělé, že zde působí mnoho firem, které se zaměřují na budoucí potřeby automotive, posouvají vpřed technologie tradičních výrobků nebo investují do robotizace a umělé inteligence ve výrobě. O dopadech změn, rizicích či příležitostech, ale i o tom, jak přežít současnou krizi, se dočtete v rozhovoru s viceprezidentem AutoSAPu a šéfem MOTORu JIKOV Miroslavem Dvořákem.

Jedním z megatrendů je bezesporu elektromobilita a je paradoxem současné krize, že zájem o „čisté“ vozy v letošním roce výrazně roste. Možná také proto mohou automobilky očekávat další zpřísnění emisních limitů; pozadí diskusí o ochraně klimatu i pozici České republiky a její směřování v ochraně životního prostředí přibližuje ministr životního prostředí Richard Brabec. Také v další části tohoto vydání se elektromobility dotýkáme. V oblasti baterií pro pohon automobilů totiž Evropa výrazně zaostává za konkurencí z Asie nebo USA. Aby se tento trend podařilo zvrátit, vznikl projekt ALBATTS, jehož je AutoSAP významnou součástí. Jeho cílem je definovat nutné kvalifikace pro výrobu baterií, a zajistit tak Evropě dostatečný počet pracovníků, kteří budou schopní posouvat tuto oblast vpřed.

Vraťme se ale zpět do současnosti. Ačkoliv vývoj odvětví v posledním čtvrtletí je příslibem do dalšího období, vyhráno nemáme, celá Evropa stále bojuje s pandemií covid‑19. Tuzemský autoprůmysl ukázal, že pouze přísným dodržováním hygienických standardů a preventivními opatřeními lze úspěšně zamezit šíření viru. Také v sekretariátu AutoSAPu jsme proto v tomto roce raději zvolili distanční variantu tradiční předvánoční valné hromady.

Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál především pevné zdraví, klidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2021. Přeji si, abychom mohli v příštím roce i v magazínu Český autoprůmysl přinášet jen dobré zprávy.

Bohdan Wojnar

Český autoprůmysl 4/2020