Koronavirus: Aktuálně

Sdružení automobilového průmyslu přináší na této stránce užitečné informace, důležité odkazy a komentáře k aktuálnímu dění v autoprůmyslu v souvislosti s dopady šíření koronaviru v České republice.


Koronavirus – jeho pracovněprávní důsledky a souvislosti


Preventivní opatření průmyslových podniků


Důležitá telefonní čísla

 • Infolinka ministerstva dopravy: 225 131 810
 • Infolinky ministerstva zahraničních věcí: 224 183 200 a 224 183 100
 • Infolinky ministerstva vnitra – režim na hranicích, pohyb občanů, pobyt a pohyb cizinců: 974 815 394, 974 815 395, 974 815 396
 • Informační linka pro dotazy související s koronavirem: 1212
 • Speciální infolinka MPO pro živnostníky a podnikatele: 224 854 444
 • Finanční správa: 225 092 392

Důležité odkazy


Nejčastější řešené otázky z různých oblastí práva

Advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ připravila přehledy, které se týkají různých právních aspektů současné situace při řešení pandemie koronaviru. Nejčastější řešené otázky z různých oblastí práva a jednotlivé příspěvky budeme zařazovat do této rubriky jako samostatná PDF.

Nouzový stav – Jaké jsou dopad a jak se ochránit po právní stránce?

Odpovědnost za škodu a její náhrada v souvislosti s pandemií koronaviru

Ekonomické pobídky – Jak bojovat proti ekonomickým dopadům pandemie koronaviru


Aktuality

27. 3. 2020 / Škoda Auto prodloužila odstávku výroby nejméně do 14. dubna

Škoda Auto prodloužila odstávku výroby ve všech třech českých závodech kvůli pandemii koronaviru nejméně do 14. dubna. Původně se měla výroba spustit 6. dubna.


26. 3. 2020 / ÚAMK na lince 1234 zodpoví dotazy spojené s koronavirem

Call centrum ÚAMK, na které běžně míří dotazy motoristů, je od tohoto momentu připraveno pomoci všem, kdo si neví rady a hledají informace v souvislosti s koronavirem, mimořádnou situací, v níž jsme se všichni ocitli. Zkušení operátoři call centra, které je v provozu nepřetržitě 24 hodin, už teď zodpovídají dotazy každému volajícímu na čísle 1234.

Jako poskytovatelé asistenčních služeb jsme zvyklí provozovat dispečink 24 hodin denně, 365 dní v roce. Rozhodli jsme se proto ve spolupráci s mediální podporou skupiny Prima spustit informační linku s jednoduchou volbou 1234, kde se veřejnost dozví všechny nezbytné informace ohledně koronaviru i situace v dopravě. Věřím, že pomůžeme zvýšit informovanost české veřejnosti,“ dodává JUDr. Oldřich Vaníček, prezident ÚAMK, členské firmy AutoSAP.


26. 3. 2020 / Veřejné tržiště SPOJUJEME ČESKO

Na světě jistě existuje spousta možností a řešení, které by mohly pomoci bojovat s virem  Covid-19. Mnoho jednotlivců i organizací se snaží pomáhat v oblasti dodávek zařízení, nabízejí tvořivá obchodní řešení, služby nebo sdílení osvědčených postupů. Chybí však schopnost účinně všechny vstupy zpracovat, přezkoumat a zhodnotit tak, aby řešení bylo co nejrychlejší a zaměřovalo se na nejkritičtější body. Z iniciativy Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest a za podpory Svazu průmyslu a dopravy proto vznikl portál CoVpoint, který má pomocí zapojení českých firem zajistit potřebné materiály a produkty. CoVpoint představuje portál, který přijímá a třídí počáteční vstupy z různých směrů, pomáhá navazovat efektivní spojení a umožňuje rychlou realizaci.

Vstoupit na veřejné tržiště >>] (otevře se na nové záložce)”>[>>>]


25. 3. 2020 / Přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři) – přeshraniční styk s Polskem a Slovenskem beze změn

Ministerstvo vnitra vydalo nové informace k pravidlům pro tzv. pendlery. Důležitou informací je, že od 26. 3. 2020 nedochází k žádné změně v případě pendlerů ze Slovenska a Polska. Platí tedy stejná pravidla jako doposud. Stejně tak pro ně platí ostatní omezující požadavky, ať již specificky pro pendlery (zákaz cest do přírody apod.) nebo pro všechny osoby na území (ochrana obličeje, minimalizace kontaktu). Hlavními pravidly jsou:

 • pravidelné překračování vnitřních hranic – pravidelností je myšleno překračování hranice alespoň 3x týdně v jednom směru
 • místo výkonu práce musí být do 100 km od státní hranice
 • pendler musí mít u sebe potvrzení od zaměstnavatele
 • pendler musí mít u sebe tzv. knížku přeshraničního pracovníka.

Souhrnné informace jsou na webu Ministerstva vnitra >> (otevře se na nové záložce)”>zde >>>


25. 3. 2020 / Společnost MONTO spol. s r.o. realizuje objednávky roušek a respirátorů FFP2 z Turecka

Od 25.3.2020 se pro firmy spouští možnost prvních objednávek ochranných zdravotnických pomůcek pro zaměstnance s tím, že uzávěrka prvních objednávek bude ukončena dne 1. 4. 2020. V této chvíli se jedná o jednorázové roušky a respirátory FFP2. Cena těchto výrobků je nestálá, aktuální cena za jednorázovou roušku je 0,72 EUR za respirátor FFP2 činí 3,9 EUR. Výše cen ochranných pomůcek je deklarována Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ ČR). 

Kontaktní formulář pro zájemce o ochranné pomůcky mohou firmy podávat přes formulář Hospodářské komory >> (otevře se na nové záložce)”>zde >>>.

Komora na dodávkách pomůcek spolupracuje se společností MONTO, s.r.o., která je bude podnikatelům ve spolupráci se státem a dalšími partnery distribuovat. Hromadné objednávky budou od dubna uzavírány každou středu v 10 hodin a firma MONTO, s.r.o. následně dle konkrétního zájmu podnikatelů o ochranné prostředky zajistí distribuci zboží u svých dodavatelů do pěti pracovních dní. Výše objednávky pro jednorázové roušky a respirátory není limitována.

Více informací na webu Hospodářské komory >> (otevře se na nové záložce)”>zde >>>


25. 3. 2020 / Společný projekt advokátních kanceláří Právo v roušce přináší vzory smluv a dokumentů

Zasáhla vás nebo vaši firmu opatření kvůli koronaviru? Nejste schopni dostát svým smluvním závazkům, řešíte co se zaměstnanci nebo chcete uplatnit náhradu škody? Stáhněte si zdarma vzory smluv a dokumentů, které se mohou hodit v současné krizi i potom, co pomine.

Společný projekt několika advokátních kanceláří Právo v roušce přináší informace zdarma. Zároveň informujeme o bezplatném webináři Odpovědnost statutárních orgánů (nejen) v době krize, který se bude konat v pondělí 30. března ve 14 hodin.

Kompletní informace najdete >> (otevře se na nové záložce)”>zde >>>


25. 3. 2020 / CzechTrade nově nabízí českým exportérům pomoc zdarma

Agentura CzechTrade obratem po zahájení ochranných opatření proti šíření koronaviru českou vládou začala nabízet českým podnikatelům některé své služby zdarma. Od 20. března má nově ve své nabídce bezplatné individuální exportní poradenství. CzechTrade má celkem 58 expertů na teritoria celého světa, kteří poskytují poradenství jak přes českou centrálu v Praze, tak i v zahraničních kancelářích.

Více informací najdete na webu MPO >> (otevře se na nové záložce)”>zde >>>


23. 3. 2020 / Vláda schválila dočasnou podobu Kurzarbeitu

Vláda na svém dnešním jednání schválila podobu Kurzarbeit. Bližší podrobnosti k možnostem využití zjišťujeme a jakmile budeme vědět více, budeme vás informovat.

Pravidla jsou schválená na měsíc březen, jejich případná prodlužování se budou projednávat.

A. Zaměstnanci v karanténě (14 dní) – účinnost do června

 • Zaměstnavatel hradí 60 % mzdy zaměstnancům.
 • Stát hradí 100 % mzdy vyplacené zaměstnavatelem zaměstnanci.

B. Zavření provozoven na základě rozhodnutí Vlády:

 • Zaměstnavatel hradí 100 % mzdy zaměstnancům.
 • Stát hradí 80 % mzdy vyplacené zaměstnavatelem zaměstnanci.

C. Částečné omezení provozu z důvodu většího počtu zaměstnanců v karanténě – po dobu karantény nebo OČR:

 • Zaměstnavatel hradí 100 % mzdy zaměstnancům.
 • Stát hradí 80 % mzdy vyplacené zaměstnavatelem zaměstnanci, maximálně však 80 % mediánu průměrné mzdy na každého zaměstnance.
 • Minimální počet zaměstnanců na překážce v práci 30 %.

D. Omezení výroby, poskytování služeb, prodeje, zdravotní péče z důvodu nedostatku vstupů v souvislosti s mimořádnou situací:

 • Zaměstnavatel hradí minimálně 80 % mzdy zaměstnancům.
 • Stát hradí 50 % mzdy vyplacené zaměstnavatelem zaměstnanci, maximálně však 50 % mediánu průměrné mzdy na každého zaměstnance.

E. Omezení výroby, poskytování služeb, prodeje, zdravotní péče se snížením výnosů o více než 30 %:

 • Zaměstnavatel hradí 60-80 % (dle kolektivní smlouvy/vnitřního předpisu) mzdy zaměstnancům.
 • Stát hradí 50 % mzdy vyplacené zaměstnavatelem zaměstnanci, maximálně však 50 % mediánu průměrné mzdy na každého zaměstnance.

Maximální strop pro výpočet mzdy za zaměstnance je mzdový medián.
V tomto týdnu bude schválen metodický pokyn.
Jedná se o hrubou mzdu.

zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Materiál zpracovný MPSV najdete v odkazu zde >>>


23. 3. 2020 / Firmy mohou nakupovat dezinfekci AntiCOVID u společnosti ČEPRO

Od úterý 24. 3. zahájí společnost ČEPRO ve spolupráci s firmou Etanol Energy prodej dezinfekce anti-Covid vyráběné podle doporučené receptury WHO. Zájemci mohou zasílat objednávky na adresu Jaroslav.nemec@ceproas.cz.

Společnost ČEPRO, nad rámec výroby a dodávek pro státní instituce (MPO), bude nabízet pro ostatní zájemce dezinfekční prostředek Anti-COVID, který je vyrobený dle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO).

Dezinfekční prostředek Čepro nabídne v následujícím balení:

 • 5 litrů plastový nevratný kanystr (195 Kč bez DPH, cena včetně obalu),
 • 25 litrů plastový nevratný kanystr (935 Kč bez DPH, cena včetně obalu),
 • 1000 litrů IBC kontejner (21 900 Kč bez DPH, obal je vratný).

Zájemci mohou posílat závazné objednávky na email: jaroslav.němec@ceproas.cz, nebo kontaktovat ČEPRO na telefonu 606 767 219. Nabídka je objemově limitována dle dostupnosti vstupních komponentů. Přednostně budou uspokojeny státní objednávky. Na základě závazné objednávky ČEPRO potvrdí termín možného vyskladnění a zároveň skutečný objem k odběru.


22. 3. 2020 / Sdružení automobilového průmyslu požaduje 5 zásadních opatření k rychlému řešení bezprostředních ekonomických následků pandemie COVID-19

AutoSAP oceňuje první kroky Vlády ČR ke snižování ekonomických dopadů, ale upozorňuje na skutečnost, že tyto kroky zatím mají jen velice omezený pozitivní dopad na automobilový průmysl. Vyzývá proto Vládu ČR, aby na svém jednání dne 23. března 2020 přijmula soubor zásadních opatření k rozptýlení nejistoty a systematickému snížení ekonomických dopadů.

Požadavky AutoSAP k rychlému řešení bezprostředních ekonomických následků pandemie COVID-19


21. 3. 2020 / MPSV: Pracovněprávní desatero boje s koronavirem

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo pro zaměstnavatele, podnikatele i zaměstnance přehledný materiál na řešení všech situací, které mohou nastat během současných mimořádných opatření. AutoSAP upozorňuje především na odrážku IX. Dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku omezení poptávky po poskytovaných službách nebo omezení odbytu výrobků.

MPSV: Pracovněprávní desatero

Další informace na webu

21. 3. 2020 / Cizinci mohou změnit zaměstnání bez 6-ti měsíční podmínky předchozího zaměstnání

Pokud cizinec v ČR pracuje na zaměstnaneckou kartu, může od 20. března do konce nouzového stavu změnit zaměstnavatele či pracovní pozici i dříve než po 6 měsících. Změnu je nadále povinen/a ohlásit Ministerstvu vnitra dle zákonem stanovených podmínek.
Informace pro zahraniční pracovníky na webu Ministerstva vnitra >>>
20. 3. 2020 / Zástupci zaměstnavatelů vyzvali vládu, aby co nejdříve schválila pravidla “kurzarbeitu”

Jan Rafaj (SP ČR), Vladimír Dlouhý (HK ČR) a Jan Wiesner (KZPS) vyzvali vládu, aby nejpozději o víkendu schválila pravidla tzv. kurzaebeitu, tedy opatření, které zabrání propuštení a rušení výroby.

Výzva je reakcí na rozhodnutí ze čtvrtku 19. 3. 2020, kdy český stát zaměstnavatelům proplatí náhrady mezd lidem v karanténě a 80 procent mzdy pracovníků zavřených provozů. Další tři opatření kurzarbeitu, mezi která patří příspěvek státu na mzdy při omezení produkce kvůli poklesu poptávky, nedostatku surovin a výpadku pracovníků v karanténě, vláda zatím neschválila. Program na podporu zaměstnanosti Antivir, který obsahuje kurzarbeit, připravilo ministerstvo práce. Odbory a zaměstnavatelé plán podpořili.

Zdroj: idnes.cz


20. 3. 2020 / MPO zveřejňuje přehled firem, kde můžete koupit roušky nebo materiál na jejich výrobu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo seznam firem, kde mohou zájemci zakoupit látku na ušití roušek, nebo kde tento ochranný prostředek na objednávku ušijí. Povinnost nosit ochranné prostředky stanovila vláda nařízením.

Roušky jsou určené zejména k ochraně okolí, tedy aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou. Použitím běžných roušek se člověk před nákazou COVID-19 neochrání, může však zabránit jejímu dalšímu šíření v případě, kdy by byl sám již infekční.

Seznam firem je ke stažení zde [>>>]


20. 3. 2020 / Mimořádná opatření po jednání Vlády ČR

Na svém zasedání ve čtvrtek 19. března schválila Vláda ČR další mimořádná opatření:

 • mimořádný návrh zákona mění časovou platnost vyplácení ošetřovného, a to na dobu, po kterou bude zákaz školní docházky platit. Současně také rozhodla o zvýšení věkové hranice dětí z 10 na 13 let.
 • kvůli velkému zájmu podnikatelů bude vypsán další úvěrový program COVID2, který umožní navýšit podporu z původních 600 milionů až na deset miliard korun. Bezúročné úvěry za pět miliard korun bude administrovat přímo Českomoravská záruční a rozvojová banka, dalších pět miliard bude použito formou záruky pro úvěry u komerčních bank, jež budou podnikatelům poskytnuty za v podstatě totožných podmínek, protože Českomoravská záruční a rozvojová banka kromě poskytnutí jejich záruky bude zároveň dotovat i jejich úrokovou sazbu.
 • Vláda schválila také cílený program podpory zaměstnanosti, jehož smyslem je kompenzovat mzdové náklady či jejich části formou náhrad mezd nebo platů náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19. Jedná se o případy, kdy překážky v práci nejsou objektivně zaviněny zaměstnavatelem, ale zaměstnanec nemůže vykonávat svou práci zásahem vyšší moci či rozhodnutím státní správy – z programu lze hradit příspěvek na náhradu uznatelných nákladů zaměstnavatelů vzniklých po 1. březnu 2020. Příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd nebo platů budou poskytovat úřady práce na základě uzavřených dohod a bude se vztahovat na případy, kdy byla zaměstnancům nařízena karanténa. „Tito zaměstnanci dostanou šedesát procent mzdy a my firmám uhradíme příspěvek v plné výši,“ vysvětlil premiér Babiš.

Tisková zpráva MPSV k Programu ochrany zaměstnanosti


19. 3. 2020 / Krizoví manažeři sestavili rady firmám, jak na krizi v důsledku koronaviru

Česká asociace interim managementu (CAIM), člen AutoSAP, se rozhodl svými zkušenostmi přispět k ochraně firem a české ekonomiky před dopady koronaviru. Přicházející problémy totiž mohou být značné a pro některé podnikatele a podniky likvidační. Tým krizových manažerů vytvořil dokument s osvědčenými postupy i praktickými radami pro firmy a udržení jejich hlavních činností.

Stáhnout dokument19. 3. 2020 / Hyundai Motor Manufacturing Czech oznamuje dočasné uzavření závodu od 23. 3. do 6. 4. 2020

Prohlášení společnosti:

Pro Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) je bezpečnost našich zaměstnanců, zákazníků a okolí závodu naší hlavní prioritou. S rozšiřováním viru COVID-19 po celém světě včetně České republiky postupně přijímáme přísná preventivní opatření v souladu s pokyny vlády ČR a dalších institucí. V rámci těchto kroků jsme se rozhodli dočasně pozastavit výrobu v HMMC na dva týdny počínaje 23. březnem.

Tento krok realizujeme v situaci, kdy uzavření státních hranic v celé Evropě způsobilo logistické problémy jak pro naše zaměstnance, tak pro dodavatele a poptávka po automobilech klesá. Opětovné zahájení výroby je naplánováno na pondělí 6. dubna.


19. 3. 2020 / Hospodářská komora spustila nový systém na zodpovídání dotazů podnikatelů

Nový systém urychlí a zefektivní procesy pro odpovídání velkého množství dotazů, které nám podnikatelé zasílají. Systém jsme spustili ve spolupráci se čtyřmi renomovanými právními kancelářemi, které bezplatně uvolnili své kapacity pro tento druh poradenství. Do projektu se zapojili Havel & Partners, Becker & Poliakoff, AK Němec, Bláha & Navrátilová a AK Felix. IT infrastrukturu pro tento účel bez nároku na honorář vytvořila firma NEWPS.

Systém funguje prostřednictvím webového formuláře zde [>>>]


18. 3. 2020 / Ministerstvo zahraničních věcí spouští balíček na pomoc exportérům

Ministerstvo zahraničních věcí pomůže českým podnikatelům na zahraničních trzích v době stavu nouze v důsledku šíření epidemie koronaviru.  České zastupitelské úřady sledují aktuální situaci na zahraničních trzích, která je ovlivněna komplikující se logistikou obchodních operací, růstem omezování obchodu a turbulentní poptávkou.

V rámci Nouzového balíčku budou moci podnikatelé ve zvýšené míře a zcela zdarma využívat služeb české zahraniční sítě zastupitelských úřadů a dalších nástrojů státu s výraznou státní podporou.

Opatření jsou synergická a logicky navazují na balíčky a programy podpory vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), EGAPu a ČMZRB.

Nouzový balíček zahrnuje podporu českých firem v pěti oblastech:

 • Praktické informace k provádění zahraničních operací v koronavirové situaci s řadou omezení v dané zemi;
 • Asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu;
 • Hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů;
 • Pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací;
 • Využít služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci obchodu.

Bližší informace v sekci kontakty v zahraničí a na Klientském centru pro export s informacemi soustředěnými na portále pro podnikatele BusinessInfo.17. 3. 2020 / TPCA předsouvá původní termín zastavení, výrobu přeruší již 18. března

V návaznosti na aktuální stav pandemie koronaviru v Evropě a jeho dopadu na naše výrobní operace, TPCA předsouvá původní termín a přeruší výrobu všech tří modelů již dnes večer (17. 3. 2020).

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců a stakeholderů jsou na prvním místě. Z toho důvodu jsme již včera ohlásili zastavení linky v příštím týdnu a nadále jednali s ostatními závody Toyoty v Evropě, vedením obou koncernů PSA a Toyoty o možnosti předsunutí na co nejbližší termín. Nadále úzce spolupracujeme i s dodavateli abychom plynule zajistili zastavení linek, ke kterému dojde již dnes po odpolední směně“, uvedl Tomáš Paroubek, mluvčí TPCA.


17. 3. 2020 / Výroba v automobilce Škoda Auto se zastaví ve středu ve 22:00, znovu obnovena bude v neděli 5. dubna ve 22:00


17. 3. 2020 / EGAP nabízí balíček pro exportéry COVID – 19

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) připravil balíček opatření pro své klienty/exportéry, kteří jsou resp. budou zasaženi pandemií onemocnění COVID-19 a potýkají se s důsledky nutných restrikcí bránících šíření virové infekce. Balíček představuje kombinaci stávajících služeb zařazených  do logické a očekávané posloupnosti kdy došlo ke snížení cen a hlavně zkrácení lhůt. Záměrem EGAPu je firmám omezit rizika, zrychlit cash flow a zvýšit pro ně stěžejní dostupnost úvěrů. 

Jakýkoli český vývozce obávající se nových rizik se může obrátit na EGAP ihned přes online žádost.

Podrobnější informace k dispozici zde /zdroj: SP ČR/


17. 3. 2020 / Cizincům v ČR se automaticky prodlužuje platnost pobytu

Cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí v České republice, můžou po tuto dobu na českém území zůstat. Podniky tak nemusejí cizince propouštět, a to ani v případě, že jim skončila platnost původního pracovního nebo pobytového oprávnění.

Další prodloužení platnosti nyní platných pobytových oprávnění i povolení k zaměstnání, a to pravděpodobně ještě o 60 dnů od skončení nouzového stavu, se v současné chvíli řeší. /zdroj: SP ČR/


2. 3. 2020 / Seznam opatření a doporučení firmám

Doporučení podniků na následujících opatřeních:

 • Zákaz služebních cest do zasažených oblastí (Čína, Jižní Korea, Itálie), přičemž většina firem situaci sleduje a opatření neustále aktualizuje dle šíření nákazy
 • Zákaz návštěv osob ze zasažených oblastí (dtto), a to do odvolání
 • Omezení služebních cest, rušení mezinárodních meetingů a nahrazení takových setkání neosobní formou komunikace
 • Navýšení hygieny na pracovištích (častější úklid, zvýšené možnosti desinfekce, školení zaměstnanců) a intenzivní interní komunikace prevence proti respiračním onemocněním (výhodu mají ty firmy, které mají dané postupy a opatření vytvořené pro případ „klasické“ chřipky)
 • Vydání sady doporučení a zvýšená ochrana pro externí dopravce (řidiče kamionů) při vjezdu do výrobního areálu 
 • Vydání sady doporučení v případě návratu zaměstnanců ze zahraničních služebních cest či dovolených (např. telefonický kontakt s nadřízeným a následná domluva na dalším postupu)