One Pager: Dosavadní výsledky jednání o emisních limitech CO2

Na úrovni Evropské unie se v současné době projednává nastavení emisních limitů pro osobní automobily (OA), dodávky (LUV) a nákladní automobily (NA) pro následující desetiletí. Po schválení budou nové emisní limity závazné pro všechna nová vozidla registrovaná v EU. Níže naleznete přehled dosavadních výsledků jednání v hlavních parametrech, nejde ještě o konečné hodnoty. AutoSAP je v intenzivním kontaktu s rozhodujícími aktéry v tuzemsku i v Bruselu, aby finálně dojednaný text neohrozil budoucí konkurenceschopnost a prosperitu českého automobilového průmyslu.

 

  • Lepší započítávání plug-in hybridů v rámci benchmarků (doplnila Rada EU – AutoSAP podporuje / Evropská komise a Evropský parlament tento prvek nenavrhují)2315
  • Benchmarky – podíl nízkoemisních vozidel (do 50g CO2/km) v rámci prodaných vozidel
Evropská komise

k 2025 na úrovni 15 % k 2030 na úrovni 30 % (jedná se o incentivu, nikoli povinný podíl)

Evropský parlament

k 2025  na úrovni 20 % k 2030 na úrovni 35 % (doplněn malus za nedosažení tohoto podílu ve formě zpřísnění emisního cíle pro výrobce = povinný podíl / AutoSAP malus nepodporuje)

Rada EU

k 2025 na úrovni 15 % k 2030 na úrovni 35 % (doplněno dvojnásobné započítávání nízkoemisních vozidel v členských státech s nízkým podílem nízkoemisních vozidel ve vozovém parku / AutoSAP podporuje tento způsob započítávání)

  • Revizní klauzule
Evropská komise

v roce 2024 + možnost ↑ i ↓ cíle

Evropský parlament

v roce 2023 + možnost ↑ i ↓ cíle + nárůst cílů po roce 2030 ve stejné trajektorii jako pro rok 2030

Rada EU

v roce 2023 + možnost ↑ i ↓ pro rok 2030 + podrobnější posouzení připravenosti trhu a dalších možností snižování emisí + úkol pro EK navrhnout cíle pro 2035 a 2040