Schwarzmüller přivítal jednání Divize finálních výrobců

Zástupci finálních výrobců automobilového průmyslu v ČR se sešli na svém pravidelném setkání, tentokrát v závodu společnosti Schwarzmüller ve středočeském Žebráku. Na programu byly především diskuse ohledně stavu projednávání některých klíčových zákonů, které v současnosti prochází legislativní procesem a které mohou mít výrazný dopad na firmy v automobilovém průmyslu.

Rakouská společnost Schwarzmüller je tradičním výrobcem přívěsů a návěsů, v Česku působí od roku 1993. Zdejší produkce je zaměřená na výrobu sklápěcích návěsů, třístranných sklápěcích návěsů a přívěsů a valníkových a sklápěcích nástaveb. V závodě, ve kterém pracuje 420 lidí, se jich ročně vyrobí na 1 900 kusů, z nichž se zhruba 80 % vyváží do zahraničí, především do Německa. Podle Radima Pánka, ředitele českého závodu, je zaměření produkce vzhledem k využitelnosti takových návěsů a přívěsů v praxi ideální, do příštího roku tak plánuje kapacitu výroby ještě navýšit až na magickou hranici 2 000 kusů. Součástí programu bylo představení výroby ředitelem závodu Radimem Pánkem na závěr celého setkání.

Letošní zasedání Divize finálních výrobců ale byla zaměřena především na legislativní změny, které mohou mít zásadní dopad právě na automobilový průmysl. Jedním z nich je zákon o hromadných žalobách, který až dosud nebyl v české legislativě zakotven. Jak uvedli zástupci advokátní kanceláře AK Císař, Češka, Smutný Jan Sůra a Kateřina Šveřepová, dopad na finální výrobce i další členské firmy může být revoluční. Návrh zákona vychází ze snahy chránit spotřebitele, ale záběr je mnohem širší, navíc přejímá řadu prvků z legislativy platné v USA. Problémy by mohly způsobit postupy, které nejsou v souladu s českým procesním právem (např. Opt-out režim), stejně jako další rizikové prvky, jako např. povinné zpřístupnění důkazního prostředku, včetně utajovaných informací. Sůra a Šveřepová firmám doporučili definovat oblasti činnosti podniku, kterých by se tato úprava mohlo dotknout, učinit preventivní opatření jako např. revizi stávajících smluv, interních předpisů či jednání se zákazníky.

Dalším tématem letošního zasedání byla nová odpadová legislativa. Navrhované změny představil Josef Pokorný, výkonný ředitel Svazu Dovozců Automobilů (SDA). Ty se v rámci automotive dotýkají především zpětného odběru baterií a pneumatik a likvidace autovraků. I po mezirezortním připomínkového řízení se zdá, že bude přetrvávat řada zásadních připomínek. Například v otázce zpětného odběru pneumatik by mohlo dojít ke zvýšení kvóty zpětného odběru či rozšíření hustoty míst zpětného odběru; rovněž by měl být zaveden systém kaucí. Závěrem dopoledního bloku informoval Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) zástupce finalistů o stavu implementace Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR, aktivitách AutoSAP a plánech činnosti na příští rok.