Stanovisko Sdružení automobilového průmyslu k aktuálnímu dění na Ukrajině

24. 2. 2022

Sdružení automobilového průmyslu podporuje stanoviska našich partnerů Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR.


Všichni s obavou a empatií sledujeme aktuální krizi na Ukrajině. S vědomím odehrávajících se lidských tragédií s dopady na životy milionů lidí, ale i širších ekonomických souvislostí, Sdružení automobilového průmyslu podporuje stanoviska Svazu průmyslu a dopravy ČRHospodářské komory ČR, týkající se podpory pro občany Ukrajiny.

Především vyzýváme příslušné úřady, vládu ČR a orgány EU, aby maximálním možným způsobem usnadnily sjednocení rodin zde žijících občanů Ukrajiny, zajistily zjednodušení vízového procesu a dále podpořily firmy a jejich ukrajinské zaměstnance v případě další eskalace situace. Sdružení automobilového průmyslu je připraveno podpořit vládu ČR v konkrétních krocích obdobně, jako se i firmy působící v automobilovém průmyslu snaží zajistit podporu a pomoc pro své zaměstnance, kterých se situace bezprostředně dotýká.