Vitesco Technologies: Od tlakových senzorů po kybernetickou bezpečnost

Nové laboratoře vývojového centra v Ostravě otevřeli přestřižením pásky Jiří Linhart, ředitel centra, Klaus Hau, člen představenstva Vitesco Technologies a Zdeněk Petzl, ředitel AutoSAPu | Foto: Vitesco Technologies

Nové laboratoře výzkumného a vývojového centra Vitesco Technologies v Ostravě, které byly oficiálně otevřené letos v září, znamenají významné rozšíření vývojových kapacit společnosti, a to i do nových oblastí. Investice do budovy, kde jsou laboratoře soustředěné, a do vybavení moderními technologiemi přesáhly 250 milionů korun. Zároveň vzniklo dalších třicet nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

Environmentální farma slouží pro komplexní tepelné a vlhkostní namáhání testovaných produktů. Foto: Vitesco Technologies

Výzkumné a vývojové centrum v Ostravě, kde pracuje téměř 300 zaměstnanců, patří k největším střediskům svého druhu v České republice. Technologie Vitesco Technologies, které se tady vyvíjejí, míří do produkce v závodech po celém světě a využívají je všechny velké automobilky. Jde zejména o senzory, které nacházejí uplatnění jak v osobních automobilech, tak i v nákladních vozidlech a motocyklech.

Investice do unikátních zařízení

R&D centrum sídlí v Ostravě od roku 2014 (v té době ještě jako součást skupiny Continental) a jeho vývojová činnost zahrnuje oblast softwarového, elektronického, mechanického a materiálového inženýrství, realizaci prototypů a v neposlední řadě ověřování, testování a analýzy v prostředí vlastních laboratoří. Předmětem vývoje jsou zejména senzory určené k měření různých fyzikálních veličin v pohonných systémech vozidel (měření teploty, tlaku, hladiny, koncentrace a průtoku) či mechatronické senzory. Velkým úspěchem bylo získání kompetencí pro vývoj technologií pro bezklíčkové otevírání vozů pomocí technologie NFC.

Investice do nové budovy znamenala rozšíření plochy laboratoří z původních necelých 2400 m2 na současných 4600 m2 . Nově instalované technologie slouží pro simulaci extrémních environmentálních podmínek. Zdejším unikátem je například speciální vibrační zařízení, které dokáže vyvinout přetížení až 100G, což je hodnota odpovídající startům nejrychlejších raket, při frekvenci až 10 kHz. Podobné zařízení lze najít celosvětově jen na dvou dalších místech.

Nově i 5G sítě

V nových prostorách budovy se kromě vibrací testuje i vliv teploty, vlhkosti a oleje na životnost produktů. Vzhledem ke specifickým požadavkům na testování se často jedná o technologie pracující na hranici fyzikálních veličin a na trhu zatím neexistují dostatečně přesná zařízení k jejich otestování. Ostravský tým si je proto navrhuje a často i vyrábí sám. Příkladem může být speciální olejová laboratoř pro testy senzorů hladiny oleje.

Rozšíření centra a unikátní technologie umožnily také rozvoj zcela nových kompetencí například ve vývoji komponent pro bateriový management čistě elektrických vozů včetně pohonů vozidel s palivovými články.

Přibyla také oblast kybernetické bezpečnosti, aby bylo zajištěno šifrování komunikace mezi mobilem a senzorem v klice dveří. „Prakticky všechny nové mobily a další zařízení mají 5G. A bude to platit i pro auta. Je proto nutné zajistit maximální zabezpečení, aby nedošlo k vyrušení frekvence. A nikdo si nechce vypínat mobil před nástupem do auta, jako to děláme, prozatím, v letadlech. Díky našim testům nebudeme muset,“ popisuje technologii Jiří Linhart, ředitel R&D centra.

Spolupráce s univerzitou

Významně větší kapacita centra umožnila vytvoření zhruba 30 nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Jak ale vědí nejen ve Vitescu, expertů a vývojářů je na trhu práce nedostatek, pro další růst a nové projekty je proto potřeba dlouhodobá personální strategie.

„Pro náš další rozvoj je zásadní spolupráce s vysokými školami. Ve spolupráci s VŠB‑TUO jsme otevřeli letos již počtvrté akreditovaný kurz Senzory v automobilovém průmyslu. Vnímáme měnící se trendy na trhu práce a snažíme se jim přizpůsobit. Běžná je pro nás flexibilní pracovní doba, hybridní model práce, odpočinkové zóny, nabízíme benefity odpovídající měnícím se potřebám,“ uvádí Alena Zahradníková, HR manažerka společnosti.

Mladá firma s dlouhou tradicí

Vitesco Technologies je přední světovou společností, která vyvíjí a vyrábí nejmodernější technologie pohonu pro udržitelnou mobilitu. Jde oficiálně o velmi mladou firmu, pod tímto názvem existuje teprve od roku 2019 (od 16. září 2021 je samostatně obchodovatelná na frankfurtské burze). Jelikož ale vznikla oddělením od společnosti Continental (bývalá divize Continental Powertrain), výroba i vývoj komponentů pro automobilový průmysl tady má mnohaletou tradici.

Svými systémovými řešeními a komponenty pro elektrické, hybridní a spalovací pohony přispívá Vitesco Technologies k čisté, efektivní a dostupné mobilitě. Výrobkové portfolio zahrnuje elektrické pohonné systémy, elektronické řídicí jednotky, senzory a aktuátory a řešení pro zpětné odvádění výfukových plynů.

V roce 2021 dosáhla společnost Vitesco Technologies celosvětově obratu 8,3 miliardy eur. Zaměstnává 37 tisíc lidí v 50 lokalitách po celém světě. Sídlo centrály společnosti je v německém Regensburgu.

V České republice působí Vitesco Technologies ve třech lokalitách: ve Frenštátě pod Radhoštěm, v Trutnově a v Ostravě, kde celkově zaměstnává více než 4300 pracovníků. Loni dosáhla společnost obratu 30,3 miliardy korun a z tohoto hlediska jí v rámci AutoSAPu připadá sedmá příčka.


Vývojová centra mají globální i lokální význam

Klaus Hau, člen představenstva Vitesco Technologies, říká, že elektrifikace je strategický směr, kterým se společnost rozhodla jít. Zároveň vysvětluje, proč se společnost i nadále hodlá zabývat komponenty pro spalovací motory.

Klaus Hau je vedoucím divize Senzory a aktuátory ve společnosti Vitesco Technologies od ledna 2019, předtím působil na stejné pozici ve skupině Continental (aktivity společnosti Vitesco Technologies zaměřených na pohonné jednotky, dříve obchodní jednotka Powertrain společnosti Continental, se v roce 2019 vyčlenily do samostatné firmy). Předtím působil ve společnosti Siemens. Klaus Hau získal magisterský titul v oboru elektrotechnika na Erlangensko norimberské univerzitě. Foto: Vitesco Technologies

Kolik má Vitesco Technologies na celém světě podobných výzkumných center, jako je to ostravské? A je právě toto něčím unikátní?

Vitesco Technologies působí v 50 lokalitách po celém světě. Asi na 30 místech je zároveň výzkum a vývoj a tento počet dále roste.

Ostravské centrum je pro nás důležité zejména pokud jde o oblast snímačů pro vozidla s elektrickým, hybridním i spalovacím pohonem. Senzory hrají v poslední době stále důležitější roli. Vývojové centrum Vitesco Technologies v Ostravě je jedno z našich globálních expertních středisek, která mají unikátní technologické know‑how, vyvíjíme zde široké portfolio senzorů, například senzory pro měření teploty nebo hladiny kapaliny. Výsledky tohoto vývoje jsou určené pro trhy na celém světě – v jiných lokálních vývojových centrech se pak přizpůsobují místním požadavkům a potřebám místních zákazníků.

Vedle této globální má ostravské centrum i další roli, a to podporovat našimi produkty a technologiemi zákazníky v Evropě. Tato lokální aktivita má za cíl rozšířit v Evropě aplikace našeho globálního portfolia.

Co považujete za nejprogresivnější výsledek vývoje Vitesco Technologies v poslední době?

To je těžké říct. Nejsilnějšími stránkami Vitesco Technologies jsou elektronika, kterou uplatňujeme v řídicích jednotkách, technologie snímání a vysokonapěťové aplikace. To zahrnuje stále více i oblast softwaru. Nabízíme komplexní systémová řešení, která našim zákazníkům umožňují dosahovat vyšší efektivity či nižších nákladů nebo poskytuje nové funkcionality. Vždy záleží na konkrétní aplikaci nebo výrobku.

Řekl byste, že díky vašim výrobkům a aplikacím se automotive posunuje významně dopředu?

V průběhu času určitě. Jak už jsem řekl, zaměřujeme se na jedné straně na efektivnější spalovací motory, tedy na systémy, které zajišťují, aby byly motory čistější. Vyvíjíme unikátní technologie, například elektricky vyhřívané katalyzátory, které redukují emise při studeném startu. Zabýváme se také řešeními pro hybridní pohony, kde snižujeme emise škodlivých látek zejména při přepínání mezi režimem elektrického a spalovacího pohonu. Jde o to, že při využívání elektrického pohonu se katalyzátor ochladí, a když pak například najedu na dálnici a přepnu na spalovací motor, je třeba zajistit, aby katalyzátor začal pracovat rychle, což může tehdy, když se pohybuje v určitém teplotním pásmu. A na to se náš systém také zaměřuje.

Zabýváme se ale samozřejmě také elektrifikací, vysokonapěťovými aplikacemi, to znamená invertory, konvektory a celkově managementem bateriového systému.

Když se podíváme na celkovou architekturu elektromobilu, zdrojem energie je baterie. Ty my nevyrábíme, ale navrhujeme sofistikovaná řešení, která pomáhají zvyšovat efektivnost pohonu a snižovat spotřebu energie. Tato řešení drží baterii v komfortní zóně tak, aby měly články co největší výkon a zároveň se prodlužovala jejich životnost.

Takže je to kombinace různých našich dovedností a holistického pohledu na celý systém, která nám dovoluje přinášet takové benefity pro naše zákazníky.

Vitesco Technologies se prezentuje jako společnost, která považuje elektrifikaci hnacího ústrojí za klíč k udržitelné mobilitě. Přesto se ale zabývá i řešeními pro spalovací motory. Jakou budoucnost jim přisuzujete?

Upřímně řečeno, to je velmi těžké predikovat. Nikdo neví, jak bude vypadat všechno za 15 let. Elektrifikace je strategický směr, kterým jsme se rozhodli jít. Věříme tomu a chceme být v tomto směru lídrem. Ale jak víme, elektrifikace znamená velké investice a transformaci je třeba z něčeho financovat. My jsme udělali jasné rozhodnutí o našem portfoliu: Nebudeme pokračovat v rozvoji těch produktů, kde nemáme silnou pozici. V oblasti spalovacích motorů silnou pozici máme, takže tady jsme se rozhodli zabývat upgradem těchto produktů.

Ale co se týče vaší otázky, jakou přisuzuji budoucnost spalovacím motorům: Na jedné straně vidíme, že elektrifikace rychle postupuje, nicméně kromě těch čistých vozidel všechna ostatní potřebují spalovací motor. I v roce 2035, kdy začne v Evropě platit legislativa regulující spalovací motory, se tady budou pořád tato vozidla vyrábět, a to na export. Evropský trh je někde mezi 15 až 16 miliony vozidel ročně, ale když se podíváte na globální trh, je to 100 milionů vozidel – aspoň na taková čísla by se měla výroba podle očekávání vrátit. Takže Evropa představuje méně než 20 procent globálního trhu. Trhem pro spalovací motory je například Indie, ale i některé jiné země, kde není dostatečná energetická a dobíjecí infrastruktura. Takže bych řekl, že plus minus nejméně 15 let bude důležitý i trh pro produkty uplatňované ve spalovacích motorech.

A ještě jedna věc. Nejsou tady jen osobní vozy, ale také užitková vozidla, kde je zatím elektromobilita velká výzva – ať už bateriová nebo třeba v podobě palivových článků. V tomto segmentu využívání spalovacích motorů ještě nějakou dobu potrvá. A my se zabýváme i řešeními čisté mobility pro tato vozidla.

V České republice, ale asi nejen tady, se firmy potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, včetně těch pro vývojová pracoviště. Bylo pro rozhodnutí o posílení vývojového centra v Ostravě důležité, že je tady v blízkosti technická univerzita?

Blízkost silné univerzity jak v Ostravě, tak i na jiných místech je pro nás důležitá. Pokud je univerzita ochotná s námi spolupracovat, přispívá to k našemu úspěchu a na druhé straně z toho může těžit i škola. Můžeme zavést na univerzitě nové programy a třeba také sponzorovat různé jejich aktivity. Můžeme studentům ukázat, jak je práce u nás atraktivní, a získat mezi nimi potenciální zaměstnance.

Původně jsme měli malý vývojový tým ve Frenštátě, kde máme také výrobu – v této blízkosti jsme viděli výhodu. Ale před deseti lety jsme se rozhodli přestěhovat centrum do Ostravy, právě proto, abychom byli blíže univerzitě a mohli přitahovat mladé talenty.

Kontakt

Ing. Libuše Bautzová
Ing. Libuše Bautzová

šéfredaktorka časopisu Český autoprůmysl

bautzova@autosap.cz

Další články a rozhovory

Další články a rozhovory

+ Zobrazit