Zpravodaj Český autoprůmysl letos poprvé

3. 3. 2021

Český autoprůmysl, zpravodaj Sdružení automobilového průmyslu, pokračuje i v roce 2021. V aktuálním vydání najdete – tak jako obvykle – zajímavé rozhovory, tentokrát např. s Thomasem Schäferem, předsedou představenstva ŠKODA AUTO, nebo s europoslancem Alexandrem Vondrou. Přinášíme novinky z českého i světového autoprůmyslu, aktuality z našich členských firem, z české i evropské legislativy.


Přečtěte si úvodník Bohdana Wojnara a stáhněte si nové vydání časopisu zde >>>

Vážení čtenáři,

máme za sebou dva měsíce z nového roku. Roku, ke kterému vzhlížíme s nadějí, že bude lepší než ten minulý a že nás vrátí do starých známých kolejí. Na konci tunelu vidíme světlo, ale upřímně si musíme přiznat, že k němu vede cesta plná nejistot.

Pandemie koronaviru nám ukázala, že jsme schopni obstát i v krizové situaci, ba co víc, že se jí umíme přizpůsobit a někteří z nás jí dokážou – v tom dobrém slova smyslu – i využít ve svůj prospěch. To, čím jsme prošli a ještě procházíme, ovlivní nás všechny, firmy i každého jednotlivce. Ačkoliv výše píšu, že bychom se rádi vrátili „do starých kolejí“, vím, že už nic nebude stejné. Paradoxně i díky doposud neznámému viru jsme se posunuli dál. Pandemie nám pomohla odhalit slabá místa a urychlit některé procesy. V automobilovém průmyslu to platí možná víc než v jiných oblastech. Ze zkušeností se musíme poučit a využít jich ke zlepšení a posílení.

Před sebou máme v příštích letech opravdu hodně práce. Transformace automobilového průmyslu probíhající na pozadí klimatických změn poprvé vystaví automobilkám účty, zda jsou schopné plnit ambiciózní emisní limity, jejichž výpočet bude už od letoška bez jakýchkoliv úlev. Budeme součástí velké „elektrické ofenzívy“, uvidíme revoluční posun ve vývoji baterií či dalších pohonů, dramaticky se urychlí digitalizace a konektivita. Poroste tlak na zvyšování efektivity výroby za pomoci robotizace a automatizace nejen u finalistů, ale i na všech úrovních dodavatelského řetězce.

Je proto naším společným úkolem podpořit dostatečné investice do inovací, vědy a výzkumu či rozvoje technologických firem včetně start‑upů, stejně jako do vzdělávání a přípravy na nové kvalifikace zaměstnanců. Jen tak bude možné, aby české automotive firmy v budoucnosti obstály ve stále silnější a více diverzifikované konkurenci a zůstaly spolehlivým a vyhledávaným partnerem pro odběratele a zákazníky po celém světě. Jen tak pomůžeme naplnit ambici České republiky stát se do budoucna technologicko‑inovačním lídrem přinejmenším v rámci středoevropského regionu.

Přejme si společně, aby naděje, kterou vkládáme do letošního roku, byla naplněna a abychom se rychle mohli vrátit na cestu růstu.

Bohdan Wojnar

Český autoprůmysl 1/2021