AIA projects

AutoAdapt 3

AutoSAP – Podpora autoprůmyslu 3, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010803, je určen pro zaměstnance firem, které jsou členy Sdružení automobilového průmyslu.

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň profesních znalostí a dovedností zaměstnanců zapojených firem. Prostřednictvím profesního vzdělávání zaměstnanců naší členské základny v projektu usilujeme o prosperitu a rozvoj podniků. Podpoříme osobní rozvoj jednotlivých pracovníků, všestranně zvýšíme jejich kompetence a posílíme týmovou spolupráci i rozvoj firemní kultury.

  • www.autoadapt.cz
  • Datum zahájení: 1. 5. 2019
  • Datum ukončení: 30. 4. 2022

AutoAdapt 2

AutoSAP – Podpora autoprůmyslu, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005895, je určen pro zaměstnance firem, které jsou členy Sdružení automobilového průmyslu.

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň profesních znalostí a dovedností zaměstnanců zapojených firem. Prostřednictvím profesního vzdělávání zaměstnanců naší členské základny v projektu usilujeme o prosperitu a rozvoj podniků. Podpoříme osobní rozvoj jednotlivých pracovníků, všestranně zvýšíme jejich kompetence a posílíme týmovou spolupráci i rozvoj firemní kultury.

  • www.autoadapt.cz
  • Datum zahájení: 1. 2. 2017
  • Datum ukončení: 31. 1. 2020