Druhé vydání Českého autoprůmyslu je online

8. 7. 2020

Druhé letošní vydání magazínu Český autoprůmysl je online a jeho tištěná verze míří do všech členských firem Sdružení automobilového průmyslu. „Když do lodi teče, není dobré navrtávat další díry,“ říká ve velkém rozhovoru prezident Bohdan Wojnar.

Přečtěte si úvodník Zdeňka Petzla a podívejte se na zbrusu nové vydání časopisu zde >>>


Vážení čtenáři,

kdo má ještě v paměti předpovědi zástupců firem ohledně vývoje v automobilovém sektoru pro rok 2020, které jsme přinesli v minulém čísle našeho časopisu, jistě mi dá za pravdu, že to bylo vcelku radostné čtení. Někteří sice očekávali mírné oslabení pramenící z ekonomického zpomalení v Německu, z důsledků odchodu Velké Británie z Evropské unie či z důrazu na snižování emisí v dopravě a s tím spojené transformace celého odvětví, nikdo však neviděl letošní rok nijak katastroficky. Nastupující trendy v automobilovém průmyslu řada z nich dokonce přijala jako výzvu. Že se budou v následujících měsících potýkat s výzvami daleko většími, dokonce takovými, které ohrožují samotnou existenci některých podniků, si dokázal představit málokdo.

Pandemie nemoci covid‑19, respektive opatření, která po jejím vypuknutí následovala, zasáhla automobilový průmysl na nejcitlivějším místě: přerušila vazby mezi jednotlivými subjekty, které jsou na sobě životně závislé. Do detailů propracovaný ekosystém, který za normálních okolností pracuje jako dobře promazaný stroj, byl kvůli vynuceným výpadkům výroby zcela ochromen. Přerušení dodavatelských řetězců způsobilo dominový efekt nejen v jedné zemi, ale napříč Evropou a často i mimo ni.

Zotavení sice přichází, ale nebude rychlé. Jak velmi přiléhavě říká v rozhovoru pro Český autoprůmysl prezident našeho sdružení Bohdan Wojnar, sektor automotive jako pacient „sice už neleží na JIPce, ale pořád potřebuje podporu dýchání“. Ve spolupráci s našimi členy, oborovými svazy v ČR i Asociací evropského automobilového průmyslu (ACEA) po celou dobu usilovně hledáme cesty, jak omezit alespoň dlouhodobé dopady na podniky v tomto sektoru, když ty, ke kterým už došlo, zpětně eliminovat nelze. Jednáme proto s vládou a jednotlivými ministerstvy o „restartu“, o tom, jaká podpora by byla efektivní nejen pro samotné podniky, ale vzhledem k provázanosti automobilové výroby s řadou dalších odvětví i pro celou ekonomiku. Naše návrhy a požadavky se často setkávají s porozuměním, k realizaci opatření ale většinou vede ještě dlouhá cesta. Angažujeme se také v rámci ACEA a společně s některými dalšími zeměmi apelujeme na Evropskou komisi, aby přehodnotila harmonogram přijímaní některých legislativních předpisů, týkajících se například přísnějších emisních norem.

Minulé měsíce ale nebyly jen přehlídkou traumatizujících zpráv. V každé krizi se objevují skvělé příběhy, zdvihá se vlna solidarity a sounáležitosti. Přinášíme přehled firem, které v těžké době pomáhaly ostatním – ať už výrobou ochranných prostředků nebo finančními či materiálními dary. Za to jim patří velký dík.

Přeji vám příjemné čtení a stále především pevné zdraví.

Zdeněk Petzl

Český autoprůmysl 2/2020