Zdanění nízkoemisního služebního vozu využívaného pro soukromé účely je od července poloviční

8. 7. 2022

S účinností od 1. července 2022 mohou zaměstnanci v České republice díky novelizaci u § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů využít zvýhodněného zdanění nízkoemisního služebního vozu využívaného i pro soukromé účely. Jedná se tak o další dílčí podporu, kterou Sdružení automobilového průmyslu pro rozvoj čisté mobility dlouhodobě prosazovalo.

Služební automobil využívaný současně k soukromým účelům je v Česku velmi oblíbeným zaměstnaneckým benefitem. Z pohledu legislativy je tento benefit příjmem zaměstnance, přičemž výše takového příjmu se určuje procentuální částkou z pořizovací ceny vozidla. Do konce června byla sazba jednotná, a to ve výši jednoho procenta. Zpravidla až dvojnásobná pořizovací cena elektrického vozidla oproti běžnému konvenčnímu vozidlu ale firmy a jejich zaměstnance odrazovala od pořízení nízkoemisního vozu, protože nejen cena, ale i odvod byl oproti klasickému automobilu se spalovacím motorem dvojnásobný.

V rámci podpory čisté mobility tak prošla tato pravidla změnou a zaměstnancům, kteří využívají nízkoemisní automobil (pozn. silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km) také k soukromým jízdám, klesl tento odvod od 1. července 2022 na polovinu. V „přidanění“ na straně zaměstnance se tak nově pořízený elektromobil projeví jako konvenční vozidlo.

Podrobný výklad a konkrétní daňové postupy vydalo Ministerstvo financí ZDE >>>.

Sdružení automobilového průmyslu dlouhodobě prosazuje systémový přístup k probíhající transformaci, a to především v podobě vytváření vhodných podmínek, odstraňování administrativně-technických překážek a budování potřebné infrastruktury. V Česku se zhruba ze tří čtvrtin na registracích nových osobních automobilů podílejí firmy. Vedle vyjasnění dobíjení díky příručce Daňové otázky elektromobility tak jde o další dílčí, ale zároveň významnou podporu rozvoje čisté mobility v České republice.