New European Commission: Even more ambitious targets

We are interviewing the Secretary of State for European Affairs Milena Hrdinková. What impact will the new European Commission have on member countries? And what impact can its functioning have on the automotive industry?

Let’s start with how you would characterize the new European Commission.

The new European Commission (EC) differs in many ways from the past. First of all, gender: there were nine women in the last commission, now there are almost half more. We also see a different political structure: we had 14 members from the EPP faction in the Juncker Commission (centre-right European People’s Party – note Red.) there are now nine of them. The Socialists (S&D, Socialists and Democrats – note red.) are in the EC instead of seven nine and members of Renew Europe (formerly ALDE – Alliance of Liberals and Democrats for Europe – note that the liberals and Democrats for Europe Red.) is instead of four or five. So the overall political diversity is great. We also see this in the European Parliament (EP). While previously the approval of legislation was much based on the very large Coalition of the EPP and S&D, more compromises will now be needed and ad hoc coalitions will need to be formed.

You have mentioned some differences between the past and the new EC. Do you also agree that the new EC is more “green”?

Yes, the EC is very green. The European Green Deal plan will translate into virtually all policies. It’s logical because it’s tied up.
political agenda in some Member States. It may seem even more distant to us, but even here we are seeing some signs of this political trend. The emphasis on green policy in our country is not yet so great, but it will soon be the case.

You mentioned the Green Deal, a plan that is at its heart to combat climate change. Environmental issues are not yet resonating in the Czech Republic, and work on the “green agreement” is to be coordinated by Executive Vice-President Frans Timmermans, who was not wanted by the Eastern countries at the head of the EC. Can it have any bad consequences for us?

V médiích se hodně zdůrazňoval ten antagonismus, že „Češi nechtějí Timmermanse“, což není úplně správná interpretace. Podstatou bylo, že jsme měli špatnou zkušenost s principem „spitzenkandidátů“ a Timmermans byl zkrátka jeho nejvýraznějším představitelem. Je to vynikající politik, velice schopný stratég. Úplně pozitivně jsem nicméně nevnímala jeho tvrdou politickou kampaň, kterou vedl jako šéf socialistů ještě v roli viceprezidenta minulé EK. Byl velmi konkrétní a často velmi precizně pojmenovával některé problémy i ve spojení s členskými státy, přitom jako viceprezident by měl být z definice nestranný a nezávislý. Jak ale znám jeho působení v Komisi, myslím, že do budoucna může odvést skvělou práci. A to i v rámci Green Deal, kde bude muset přihlížet k potřebám a požadavkům všech členských států. Součástí Green Dealu má být nový klimatický zákon, který slíbila nová předsedkyně EK Ursula von der Leyenová brzy představit.

Are there any indications of what it should contain?

Paní von der Leyenová řekla, že chce mít pro klíčové iniciativy legislativní základ do 100 dnů fungování své Komise. Víme také, že si klade ambiciózní cíle, ale přesně nevíme, co tam bude, proto bych se v tuto chvíli vyhnula jakýmkoliv spekulacím. Jsou ale některé záležitosti, které už rozpracovala minulá EK a ve kterých se bude pokračovat.

Will Europe continue to pay carbon neutral by 2050?

Většina evropských států má v této oblasti ještě mnohem ambicióznější cíle. Evropa by se podle nich měla k tomuto cíli posunout už v roce 2030. Nicméně pořád je tady několik států, které na to ještě nejsou připravené, a k nim patříme my. Dnes už všichni chápou, že se k roku 2030 budeme muset posunout, ale nikdo přesně neví, co by dodržení takového závazku znamenalo. Ne pro všechny státy to totiž znamená totéž. Pro průmyslové země, jako jsme třeba my a Polsko, to bude představovat mnohem více práce a mnohem větší zátěž než pro státy, které se zaměřují na finanční služby, jako je třeba Lucembursko. Zatím je to všechno v rovině politických závazků, jednotlivá opatření a dílčí cíle si budeme muset ale napřed pojmenovat a říct si, jak jich chceme dosáhnout. Půjde o dramatické změny všech výrobních procesů.

Are those countries that, with a faster transition to a clean economy, have less of a problem willing to contribute to transformation for those for whom it will be more complicated?

Myslím, že ty státy, které to opravdu tak moc chtějí a pro které je snadnější toho dosáhnout, jsou připravené pomoci podílet se na dosažení úplné neutrality v celé Evropě. Zdůrazňujeme, že se musíme bavit o dosažení neutrality v EU jako celku, nikoliv v každém jednotlivém členském státě.

What could such help look like?

Debata o ní je zatím hodně v začátcích. V prvé řadě bude třeba vyčíslit, kolik to všechno za celou EU bude stát, což budou jistě astronomické částky. Pak je třeba shromáždit požadavky jednotlivých členských zemí. A konečně bude třeba navázat to všechno na víceletý finanční rámec, protože ten by měl obsahovat všechny prostředky, se kterými EU hospodaří. Pro nás jako čistého příjemce z rozpočtu EU jsou dnes důležité tradiční politiky, zejména kohezní politika a společná zemědělská politika. Jde tedy o to, jakým způsobem do rozpočtu začlenit požadavek na realizaci této klimatické ambice tak, aby to tyto tradiční politiky dramaticky neohrozilo. Už tak na ně budeme v novém rozpočtovém období 2021–2027 dostávat méně – jednak proto, že se nám odchodu Velké Británie z EU, kterým se výrazně sníží příjem prostředků do evropského rozpočtu.

So some other resources from countries that won’t have a problem with the transition?

There is talk of a new instrument in the budget precisely for the implementation of
climate targets; The previous EC called it the Just Transition Fund. However, if this fund is created, a time frame will need to be determined – whether it will be a seven-year instrument, as a multiannual financial framework, or for the entire period until 2030.

Mobility is mainly declining across Europe in the context of efforts to reduce emissions. Can any specific restrictions be expected for the EU’s automotive industry?

Myslím, že u elektromobility nikdo neočekává, že by byl co nejrychleji vyměněn kus za kus, spalovací motor za elektromotor. Klíčové v tom budou nové technologie, které se budou lišit podle potřeb a podmínek, jiné budou ve městech, jiné se budou užívat na dlouhé vzdálenosti. V horizontu deseti let se může dramaticky změnit celospolečenský vztah k autům, která nejenže nebudou mít řidiče, ale třeba ani vlastníka. A to všechno se samozřejmě dotkne i výrobců.

How else can this affect the EU – except for it adopting emissions legislation?

Samozřejmě není úkolem EK nějak dramaticky regulovat ekonomiku. V environmentální oblasti může stanovovat některé minimální standardy, kterými bude nepřímo výrobce nutit do některých procesů, ale je třeba mít na paměti, že legislativu pak musí schválit členské státy. EK má nicméně významný nástroj, kterým podporuje či povzbuzuje rozvoj technologií, a to především v oblasti digitalizace, která s přechodem na čistější ekonomiku také hodně souvisí. Vypisuje řadu tendrů, kterých se mohou účastnit všechny státy EU. Jde o výzkumné projekty, z nichž většina je silně navázána na aplikovaný výzkum. Jedním z největších programů je Horizon, který zahrnuje mimo jiné oblast robotiky. Ta se hodně týká i automobilového průmyslu a Česká republika tady má poměrně silná želízka v ohni. Pojďme se ještě podívat na vnější vztahy EU. Prezident Spojených států uvažuje o zavedení vyšších cel na evropské automobily a automobilové díly.

What does the situation look like now and what can we expect from Trade Commissioner Phil Hogan in this area?

EK má silný mandát pro vyjednávání s USA, ale je tady problém, že samy členské státy EU se někdy neshodnou. Od komisaře Hogana mám velká očekávání, myslím, že může být v této agendě velmi úspěšný a že se s ním shodneme na prioritách. Pochází totiž z Irska, což je malá otevřená ekonomika, stejně jako my, takže bude prosazovat takové cíle, které by volný obchod co nejvíce podpořily. Bude však muset najít nějaký nekonfliktní vztah s Trumpovou administrativou. Musíme si ale také zvyknout, že pro Spojené státy už není Evropa klíčový partner, takže nemůžeme počítat s preferenčním režimem. Jsem nicméně přesvědčena, že pan Hogan je na tvrdší vyjednávání velmi dobře vybaven.

What can we expect from the new EC when it comes to relations with China?

Tam to vyžaduje trochu jiné kompetence. Jednak je třeba donutit Čínu, aby umožnila evropským firmám prorazit na svém trhu. Dále je třeba od čínské strany stále vyžadovat plnění vysokých standardů, pokud jde o dovoz jejich výrobků. A pak je tady ještě další rovina, a to je potřeba podpořit evropské firmy, aby dokázaly soutěžit s čínskými na trzích mimo Evropu, například v subsaharské Africe.

And in the end, maybe the most important thing. How do you see the future relationship between the EU and the UK after the UK leaves the European Union?

Cílem EU‑27 je mít s UK i po brexitu co možná nejlepší vztahy. Nejprve je ale zapotřebí dořešit otázku samotného vystoupení. Teď jsme v momentě, kdy se zdá být vyloučený brexit bez dohody, který by se na procesu následného vyjednávání negativně podepsal. Budoucí vztah EU a UK by měl být založen na komplexní dohodě o volném obchodu s nulovými celními sazbami a kvótami mezi EU a UK. Jednání o něm budou probíhat během tzv. přechodného období, které začne běžet po formálním vystoupení UK z EU a podle stávajícího nastavení bude trvat do konce roku 2020. Pokud jde o časové hledisko, je zatím obtížné cokoliv předvídat. Je nicméně velmi pravděpodobné, že přechodné období bude muset být prodlouženo. Jednání budou určitě složitá, neboť všechny oblasti, kterých se bude dohoda týkat, jsou na sobě vzájemně závislé. Jen pro srovnání, analogická obchodní dohoda EU s Kanadou se dojednávala sedm let.

What is the Secretary of State’s agenda for European affairs?

Má agenda je značně různorodá, těžko ji shrnout do jedné věty. V první řadě musím poskytovat podporu premiérovi v jeho roli nejvyššího zástupce ČR ve strukturách EU a člena Evropské rady (ER). Mám k dispozici tým, který se zabývá jednotlivými evropskými politikami, mimo jiné koordinací pozic ČR, a také komunikací o evropské agendě. V současnosti nás nejvíce zaměstnávají institucionální záležitosti okolo nové Evropské komise, nový víceletý finanční rámec a pochopitelně brexit. Plním také funkci, které se říká šerpa člena ER. Jde o osobu, která při zasedání ER doprovází premiéra, zajišťuje potřebné materiály, stanoviska k jednání a podobně. Šerpové se vzájemnou komunikací snaží usnadnit a urychlit debatu premiérů.

Author: Libuše Bautzová

the interview was published in the journal Czech Autoindustry 5/2019 , the full issue of the magazine can be found here>>> (otevře se na nové záložce)” xhtml:href=”https://autosap.cz/aktualne/” xhtml:target=”_blank”>>>[ ]