Kalendář akcí

Mezinárodní konference Údržba 2020

Česká společnost pro údržbu Vás zve k aktivní účasti a zapojení do odborného programu a diskuse mezinárodní konference Údržba 2020.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Údržba 2020 

Vážení přátelé a kolegové,

jménem přípravného výboru a České společnosti pro údržbu Vás zveme k aktivní účasti a zapojení do odborného programu a diskuse mezinárodní konference Údržba 2020.

Úvodní přednášku, která bude věnována lidskému faktoru v procesu digitální transformace ve firmách, přednese člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy Ing. Jiří Holoubek.

Společně v Liblicích oslavíme 20 let činnosti ČSPÚ.

O svoje zkušenosti se s vámi mimo jiné podělí pracovníci předních českých firem, jako jsou například ŠKODA, SKF, MIELE a další a také zástupci akademické sféry, například kolegové z ČZU, ČVUT, VŠB.

Potřebné informace vč. přihlášky najdete zde >>>