Publikace AutoSAP

Publikace vydávané Sdružením automobilového průmyslu

 

ČASOPIS ČESKÝ AUTOPRŮMYSL

Časopis Sdružení automobilového průmyslu zajišťující aktuální informace o činnosti AutoSAP, stavu a rozvoji autoprůmyslu v ČR, jednotlivých firmách a osobnostech tohoto odvětví. Vychází 5x ročně. Všechna čísla naleznete pod záložkou “časopis” zde.

Kontakt: severyn@autosap.cz

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČR – ZÁKLADNÍ ÚDAJE A FAKTA

Analýza přináší souhrnné výsledky za uplynulý rok (základní makroekonomické ukazatele a jejich vývoj v časových řadách, objemy produkce a exportu, údaje o výrobě vozidel a dílů, data z oblasti personalistiky a mezd, údaje o prvních registracích vozidel a vozovém parku v ČR, základní světové statistiky a informace o aktuálně řešené problematice)

Kontakt: jungwirth@autosap.cz; sapesner@autosap.cz

PRŮMĚRNÉ MZDY a POČTY PRACOVNÍKŮ

Roční souhrnný přehled o průměrných mzdách a počtech pracovníků v jednotlivých skupinách firem včetně základního rozdělení podle kategorií zaměstnanců a v rozdělení podle krajů.

Kontakt: sapesner@autosap.cz