Služby pro členy

Služby pro členy

sběr, vyhodnocování a zpracovávání souhrnných statistických údajů za automobilový průmysl

organizace společných akcí, konferencí a seminářů pro členy

průběžné zabezpečování vzájemné informovanosti o věcných problematikách s vazbou na záměry a cíle AutoSAP

udržování kontaktů se zahraničními sdruženími obdobného typu a zaměření činnosti

prosazování zájmů automobilového průmyslu vůči státní správě a samosprávě, včetně připomínkování legislativy

Dále nabízíme

 • zajištění trvalého a obecného povědomí o otázkách týkajících se zaměření a cílů AutoSAP,
 • koordinaci a zpracování návrhů společných postupů, připomínkování právních předpisů a prosazování zájmů tuzemského automobilového průmyslu vůči státní správě a samosprávě,
 • pořádání bezplatných seminářů a konferencí,
 • konzultační a poradenské služby v oblasti automobilového průmyslu,
 • sběr, analýza a distribuce legislativních, ekonomických a technických informací z České republiky i ze zahraničí,
 • shromažďování, vyhodnocování a zpracování souhrnných statistických údajů pro automobilový průmysl,
 • sledování výrobních kapacit ve firmách a jejich využití,
 • obousměrný přenos informací od Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR) a Hospodářské komory České republiky (HK ČR) včetně možnosti využití všech práv členů těchto organizací,
 • udržování kontaktů s domácími a zahraničními sdruženími obdobného typu,
 • organizování společné účasti na domácích a mezinárodních výstavách a veletrzích,
 • pořádání prvotních jednání se zahraničními partnery ve všech oblastech mezinárodní spolupráce včetně vyhledávání a zpracování témat společného zájmu,
 • možnost podílet se na pool pojištění odpovědnosti za újmu včetně stažení výrobků z trhu pro dodavatele,
 • společné projekty, které umožní čerpat prostředky z ESF fondů např. v oblasti vzdělávání zaměstnanců,
 • pravidelné publikace

Hlavní činnosti a služby jsou přednostně a bezplatně poskytovány pouze členům. V případě subjektů, jenž nejsou členy AutoSAP, jsou služby odpovídajícím způsobem zpoplatněny.