Boj proti koronaviru – pomoc jako samozřejmost

3. 8. 2020 / Výrobci automobilů a jejich dodavatelé už od dubna zápolí s dopady pandemie koronaviru. Přesto řada z nich v minulých měsících sehrála významnou roli v boji proti nemoci covid‑19. A to i tam, kde to primárně nebylo na podporu jejich firem. Vyráběli ochranné prostředky, financovali vybavení pro zdravotníky a sociální zařízení, poskytovali vozidla či jinak pomáhali tam, kde to bylo potřebné.

Pro všechny firmy nejen v sektoru automobilového průmyslu bylo a dosud je primárním zájmem ochránit před onemocněním způsobeným zákeřným koronavirem především své zaměstnance. V době, kdy z důvodu nedostatku pracovníků či přerušených subdodávek musely zastavit nebo výrazně omezit výrobu, řada z nich přesměrovala aktivity na pomoc celé společnosti. Považovaly to za samozřejmost.

Přinášíme informace o aktivitách některých firem Sdružení automobilového průmyslu a za všechny, komu pomohly, jim děkujeme.

Společnost BRANO darovala hned v březnu 100 roušek pro potřeby složek integrovaného záchranného systému. Další dar směřoval v dubnu na infekční oddělení Slezské nemocnice Opava – jednalo se o 60 respirátorů FFP2 a 300 chirurgických roušek.

BRISK Tábor již řadu let podporuje řadu sdružení, která pomáhají handicapovaným nebo lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace. Jedním z takových zařízení je Domácí hospic Jordán, zajišťující paliativní péči o umírající v jejich domácím prostředím. Právě jemu BRISK poskytl 1000 ochranných roušek a dezinfekční gely.

Firma C.I.E.B. Kahovec z Brandýsa nad Orlicí využila na počátku pandemie šikovných rukou svých pracovnic při šití ochranných látkových roušek. Ty byly určené jak pro vlastní potřebu, tak aby pomohly zejména pracovníkům v „první linii“. Mezi obdarované patřilo například zdravotní středisko v Chocni. „Dnes, kdy se situace postupně stabilizuje, se tento počin zdá být téměř nicotný, vzpomeňme však dobu, kdy bylo vlastnění či nevlastnění roušky skoro otázkou života a smrti,“ říká k tomu jednatel firmy Jiří Mikala. Dalším počinem, kterým firma přispěla v boji proti pandemii, byl tisk držáků ochranných štítů na 3D tiskárně. V dubnu se C.I.E.B. Kahovec zapojila do akce „Tiskne celé Svitavsko“ a v rámci tohoto projektu dodala 162 dílů vrchního a spodního držáku štítu. Náklady spojené s výrobou roušek, dílů štítů a dezinfekcí a zároveň s nákupem ochranných pomůcek se pohybují okolo 250 tisíc korun.

Otrokovická společnost Continental Barum vyráběla textilní roušky nejen pro své zaměstnance, ale zásobovala jimi i další subjekty v regionu, kterým navíc dodávala i ochranné obleky a dezinfekci. Vedle toho poskytla zlínskému záchrannému sboru desítky pneumatik pro osobní i nákladní vozidla hasičů.

Některé firmy pomáhaly radami a doporučeními. Například Česká asociace interim managementu (CAIM) zpracovala dokument, jehož cílem bylo připravit především výrobní firmy na dopady úbytku pracovníků v důsledku karantén, na dopady chybějících materiálových vstupů, zpomalení plateb, rušení zakázek, problémy s přeshraniční dopravou zboží a materiálu a podobně. „Velká část firem nebyla logicky na tuto situaci vůbec připravena, a proto se dokument zaměřil kromě ekonomických a provozních aspektů také na to, jak organizovat týmy, na důležitost komunikace, zásady vedení v krizích, principy kontroly a krizové plánování,“ řekl k tomu Petr Karásek, místopředseda CAIM.

Společnost Digiteq Automotive vyčlenila část kapacit svých 3D tiskáren a tiskla a dodávala ochranné štíty potřebným. Do distribuce se zapojili sami zaměstnanci, kteří ve svém okolí vytipovávali vhodné neziskové organizace, veřejné subjekty i jednotlivce, ke kterým centrální pomoc mnohdy nedosáhla. Prvních 150 kusů putovalo do mateřské a základní školy, domova důchodců či k praktickým lékařům a do nemocnice. Firma celkem vyčlenila zdroje pro výrobu až tisíce kusů ochranných štítů. Kromě okamžité materiální pomoci se firma zamýšlí také nad tím, jak porazit koronavirus inovacemi v automotive. Firemní inovační inkubátor proto vyhlásil inovační výzvu, ze které vzešlo od zaměstnanců během tří týdnů 26 zajímavých nápadů – to vše při práci z domova a za využití principů Human Centered Design. Podle informací marketingového manažera Digiteq Automotive Jana Futery patří mezi nejzdařilejší koncepty automatická dezinfekce předmětů denní potřeby v kabině vozu, inteligentní filtr klimatizace či způsob komunikace posádky vozu se svým vnějším okolím. „Koncepty nyní míří k patentové ochraně a cílíme na integraci do sériové výroby,“ dodal Jan Futera.

Nošovický výrobce Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) a české zastoupení značky Hyundai Motor Czech poskytly vládě České republiky finanční dar ve výši 10 milionů korun. Tato částka bude použita na ocenění nejlepších osmi projektů, které se přihlásily do hackathonu Hack the Crisis Czech Republic, který začátkem dubna vyhlásila agentura CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Hack the Crisis je virtuální hackathon, jehož cílem je koordinovat potřeby státu v IT komunitě a podnikatelském prostředí, a podpořit tak realizaci relevantních projektů, které mohou pomoci v pandemické a postpandemické době. HMMC dále předal Moravskoslezskému kraji, městu Frýdek‑Místek a třinácti obcím v okolí závodu 21 300 respirátorů typu FFP2 v hodnotě přesahující 3 250 000 korun. Ty byly určeny jak všem zdravotníkům a složkám integrovaného záchranného systému, které bojují proti nemoci covid‑19, a také onemocněním nejohroženější skupině lidí – starším a chronicky nemocným. „Pro Hyundai je společenská odpovědnost nedílnou součástí firemní kultury. Jsme si vědomi odpovědnosti vůči lidem, kraji i této zemi. V této nelehké situaci je pomoc zapotřebí víc než kdykoliv dříve…,“ řekl k tomu Donghwan Yang, prezident HMMC.

Akciová společnost Iveco Czech Republic, výrobce autobusů z Vysokého Mýta, se zapojila do iniciativy „Česko šije roušky“ a zaměstnankyně firmy jich na samotném začátku pandemie ušily více než 3700. Tyto roušky posloužily především vlastním zaměstnancům. Až sedmdesát ochranných obličejových štítů vytištěných na vlastních 3D tiskárnách darovala firma Zdravotnické záchranné službě a celkem 750 roušek a 4000 respirátorů směřovalo do vysokomýtské nemocnice, nemocnicím v Pardubicích, Litomyšli, Ústí nad Orlicí a v Hradci Králové a domovům pro seniory v Chocni, Vysokém Mýtě, Ústí nad Orlicí a ve Sloupnici.

Do distribuce ochranných štítů společnosti Prusa Research se zapojila společnost JTEKT Automotive Czech Pardubice. Na vlastní náklady je dodávala do všech nemocnic, lékáren a ordinací v Pardubickém, Plzeňském a Olomouckém kraji.

Kovohutě Příbram nástupnická navázala v koronavirové době na dřívější spolupráci s Oblastní nemocnicí Příbram. Už ve druhé polovině března a začátkem dubna poskytla firma celkem 180 respirátorů třídy FFP3, 150 respirátorů FFP2, 230 ochranných obleků a 300 litrů dezinfekce, vyrobené ve vlastní laboratoři. Dezinfekci darovala firma také Obecnímu úřadu Podlesí. Ochranné prostředky poskytly Kovohutě Příbram ve druhé polovině března také Hasičskému záchrannému sboru Příbram. Šlo celkem o několik desítek respirátorů třídy FFP3 a FFP2. Kovohutěmi podporovaná Nadace Jana Anderse Sládka darovala prostřednictvím spolku Avalone v rámci ochrany proti covidu‑19 částku 10 tisíc korun na materiál na šití roušek pro Popáleninovou kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a tři tisíce korun centru Adra Příbram na podporu seniorů. „Šlo například o donášku nákupů či léků seniorům v této obtížné situaci,“ upřesnil Miroslav Jarolímek, marketingový manažer Kovohutí Příbram nástupnická.

Koyo Bearings Česká republika se sídlem v Bystrovanech u Olomouce poskytla auto a v Olomouckém kraji zajistila rozvoz 4415 kusů štítů do 221 zdravotnických zařízení, ordinací a lékáren. Náklady dosáhly výše 47 tisíc korun. Štíty vyráběla společnost Prusa Research na své náklady.

Modelárna Novák se zapojila do výroby ochranných celoobličejových masek CM4 s výměnnými filtry. Masky se tiskly na vlastních 3D tiskárnách. Celkem dodali zdarma 40 masek a 240 výměnných filtrů především do okresní Nemocnice Havlíčkův Brod a do Domova pro seniory ve stejném městě.

MOTOR JIKOV Group daroval Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech ochranné pomůcky, zejména roušky, respirátory a jednorázové rukavice, a také dezinfekci. „Šlo nám o to pomoci co nejrychleji v době, kdy sehnat například respirátory bylo velmi obtížné. Dar jsme nakonec předávali v Opařanech přímo ředitelce Ivě Hodkové v polovině dubna,“ uvedl k tomu Miroslav Dvořák, předseda představenstva společnosti MOTOR JIKOV Group.  

ŠKODA AUTO spustila v řádu hodin po vyhlášení nouzového stavu projekt „ŠKODA AUTO pomáhá“. Pomoc se týkala řady oblastí. Zdravotníkům, sociálním službám a krizovým štábům zapůjčila automobilka 200 aut a 150 elektrických skútrů, přičemž vozy se půjčovaly velmi flexibilně přes platformu HoppyGo vyvinutou ve ŠKODA AUTO DigiLab. Další vozy v řádu desítek zapůjčila společnost na zahraničních trzích, kde působí. Stovku automobilů ŠKODA OCTAVIA pak darovala sociálním a zdravotním službám. Technický vývoj vytiskl části 795 respirátorů, tiskly se také ochranné štíty a ŠKODA Logistika je distribuovala, a to zejména zdravotníkům, pracovníkům sociálních služeb a dalším exponovaným osobám. ŠKODA AUTO realizovala i řadu dalších, drobnějších projektů, například předala zásoby kantýn v Kvasinách sociálním službám. Zaměstnanci také ušili několik tisíc roušek.

Kolínská automobilka TPCA se podle mluvčího Tomáše Paroubka zaměřila na dodávky respirátorů, roušek a dezinfekce ambulancím, nemocnicím a policistům v regionu. Roušky darovala také městu Kolín, aby jimi mohlo zásobit místní seniory. Hasičům zapůjčila k distribuci ochranných prostředků a dezinfekce vysokozdvižný vozík. Celkově dosáhla pomoc společnosti regionu hodnoty 400 tisíc korun.

Celkem 278 látkových roušek, 200 respirátorů a 25 litrů dezinfekce poskytla nemocnicím, lékařům a domovům seniorů lovosická společnost TRCZ. Konkrétně obdarovala Kliniku ORL a chirurgie hlavy a krku, Nemocnici Litoměřice, Dům s pečovatelskou službou Lovosice, Domov důchodců Milešov, Dětský domov Litoměřice a další.

Zapojením do Národního centra kompetence – Kybernetika a umělá inteligence se skupina Valeo podílela na urychlení vývoje robota „Pipeťák“, robotické stanice z CIIRC ČVUT. Tento robot od začátku dubna pomáhá laborantům a přírodovědcům v nemocnici Na Bulovce s jemným a přesným pipetováním při testování vzorků lidí s podezřením na nemoc covid‑19. Společnost VALEO AUTOKLIMATIZACE dále darovala počítače pro iniciativu „Učíme online“, kterou zastřešuje nezisková organizace Česko. Digital, a nemocnice v Rokycanech od ní dostala respirátor FFP3.

Finanční a materiální pomoc veřejným i soukromým subjektům poskytla společnost Vitesco Technologies Czech Republic. Jednalo se například o zápůjčky vozů či nákup ochranných zdravotnických prostředků jako roušek a respirátorů pro pečovatelské domy, nemocnice a další organizace. Zároveň se firma přímo zapojila do výroby ochranných zdravotnických prostředků a ochranných štítů, které byly určeny pro veřejné či jiné instituce. Za pomoci trutnovské hygienické stanice vyráběla také dezinfekci. Konkrétně závod v Trutnově poskytl místní nemocnici 400 plášťů pro zdravotnický personál a městu Trutnov 1500 ochranných roušek. Vyrábí dezinfekci pro vlastní zaměstnance, ale zároveň jí 50 litrů darovali ZUŠ Trutnov na ochranu zdraví učitelů i dětí. Závod Ostrava daroval domovům pro seniory a zdravotníkům v Moravskoslezském kraji 250 ochranných štítů, přičemž komponenty pro štíty, u kterých to bylo možné, byly vytištěny na vlastních dvou 3D tiskárnách, zbylé komponenty byly dokoupeny. V Ostravě také ušili a domovům pro seniory darovali 260 ochranných roušek včetně nanofiltrů.

Článek byl publikován v aktuálním vydání magazínu Český autoprůmysl (2/2020)