Nedostatek polovodičů: Jak se to mohlo stát?

28. 7. 2021 / Zastavené linky, nedokončené výrobky. Nervózní šéfové nákupu, nejvyšší manažeři na jednáních s politiky. Přislíbené miliardy do výstavby nových kapacit. Poznání, že to, co běželo dřív jako dobře namazaný stroj, už dál nefunguje. Kdo jsou výrobci a kdo spotřebitelé polovodičů, této dnes vzácné komodity?

Celosvětový nedostatek čipů poznamenal řadu odvětví, ve velké míře i automobilový průmysl. V čem tkví kořeny problémů, bylo již mnohokrát popsáno a vysvětleno. Obsáhlý text na toto téma jsme přinesli v našem časopise Český autoprůmysl 2/2021.

Pokud chcete vědět víc o tom, jak vypadá trh s polovodiči, kdo je jejich nejvýznamnějším výrobcem, kdo je největším spotřebitelem či kteří producenti se specializují na komponenty pro automobilový průmysl, podívejte se na následující přehledy a tabulky.

Dodavatelé čipů pro automobilový průmysl

Globální trh: Největší výrobci čipů

Kapacity na výrobu polovodičů (podle regionů)
Prodej polovodičů podle užití

Auta a polovodiče

Poptávka po polovodičích podle výrobců v roce 2020 (podíl na celkové spotřebě v %)

Názor ekonoma

„Není předpoklad, že by v nejbližších letech poptávka po mikročipech polevila, a to ani za předpokladu odeznění současné pandemie, případně návratu ekonomiky do předkrizové etapy. V souladu s rychle se rozvíjejícím technologickým trendem lze předpokládat pokračující rostoucí trend poptávky po čipech i v následujících etapách,“ myslí si Petr Pelc, ekonom ze společnosti Cyrrus.

Jediným uspokojivým dlouhodobým řešením je podle něho plynulé navyšování výrobních kapacit. Nejedná se však o drobné investice, ale o desítky miliard dolarů pro každou výrobnu. „Návratnost takové investice ale musí být vyšší, než je předpokládaná doba případného morálního zastarání kapacit realizované produkce. Při výstavbě továren je třeba klást stejně velký důraz na možnost modernizací a rychlých změn technologií, stejně jakou na nastavení co nejnovějších kritérií produktů pro uspokojení růstu požadavků na parametry ze strany poptávky,“ říká Petr Pelc.

Podle něho spolupráce na mezinárodní úrovni v tomto směru v posledních letech poměrně pokulhává. Je tedy pravděpodobné, že nové výrobní kapacity budou vznikat zcela nezávisle v různých světových regionech, bez výraznější účasti zahraničních investic. „Tato situace nahrává americkým projektům, protože je zde rychle rostoucí objem poptávky a zároveň větší potřeba vlastní domácí produkce bez rizika výpadků dodávek při dalších eskalacích geopolitického napětí. Silný převis poptávky nad nabídkou zároveň zmírňuje dosavadní tlak na minimalizaci cen, která doposud nahrávala hlavně asijským producentům,“ uzavírá ekonom Petr Pelc.

připravila Libuše Bautzová