Webinář: Digitální transformace firem z pohledu řízení lidských zdrojů

31. 3. 2021 / Digitální transformace není jen o vybavení firmy novými technologiemi. Jde o propojený proces nahrazení náročných manuálních nebo administrativních úkonů efektivními, zautomatizovanými procesy, které zaměstnancům umožní soustředit se na klíčové oblasti, jako je strategie, nové nápady a vzájemná spolupráce. Digitální transformace v HR je zejména o změně kultury firemního myšlení a učení. Má také významný potenciál rovněž pro zautomatizování části náborového procesu, ve kterém bude práce s HR daty nabývat na významu.

Ke zvládnutí procesů automatizace a digitalizace je nutné intenzivně pracovat na rozvoji znalostí a dovedností vlastních zaměstnanců, protože oni jsou nejdůležitějším klíčem k tomu, aby firma potenciál, které digitální technologie přináší, dokázala správně a efektivně využít.

Na tato témata na webináři na platformě Sdružení automobilového průmyslu vystoupil nejdříve Miloš Bugan, jednatel firmy iGrow Network, který hosty uvedl do problematiky a představil jim potenciál, který digitalizace firmám zejména v oblasti HR přináší. Prezentace je k nahlédnutí [zde >>>]

Společná prezentace Radky Šuškové, jednatelky společnosti New Dimension, a Petera Becka, Business Development Directora firmy Manuvia, představila téma přípravy zaměstnanců na digitální transformaci a proces digitalizace  z pohledu propojení procesů a možností, které přináší využití služeb personální agentury. Prezentaci najdete na odkazu [zde >>>]

Jako tradičně v seminářích pořádaných Sdružením automobilového průmyslu byla součástí případová studie. S konkrétním příkladem změny HR procesů hosty seznámila Petra Klementová, HR manažerka firmy Ferrit. Její prezentaci najdete [zde >>>]