Kalendář akcí

21th ABAF Brno 2020

21th International Conference Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells

Mezinárodní konference se koná v Brně po záštitou VUT v Brně a s podporou vědeckých organizací jako je ISE (International Society of Electrochemistry) a ECS (Electrochemical Society) tento rok již po jednadvacáté. Konference je zaměřena na oblasti základního výzkumu baterií, palivových článků a dalších oblastí souvisejících s obnovitelnými zdroji elektrické energie a elektrochemií. Této konference se každoročně účastní zahraniční a čeští odborníci v daných oblastech a zástupci průmyslu věnující se oblastem souvisejícím s výrobou a využitím Li-ion akumulátorů.

Více informací >>>

****

Main field of interest is the research and development of materials designated for modern electrochemical power sources, new investigation in the fields of materials, applied electrochemistry, corrosion, photovoltaic systems, ionic liquids for power sources, replacement of lithium by sodium in batteries and application of new power sources. As a new topic, electrochromism and its application will be added.

More information >>>