Kalendář akcí

Konference ÚDRŽBA 2019

zveme Vás na 16.ročník MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ KONFERENCE ÚDRŽBA 2019

ÚDRŽBA 2019 – „Management údržby musí být holistický – celek je důležitější než jeho části.“

zveme Vás na 16.ročník MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ KONFERENCE  ÚDRŽBA 2019.

Více informací na www.udrzba-cspu.cz/events/16rocnik-mezinarodni-odborne-konference-udrzba-2019