EIT Manufacturing Workshop

EIT Manufacturing Workshop

Bezplatný seminář Inovace ve výrobním sektoru.

Akce je určena všem aktérům z oblasti výroby a zpracovatelského průmyslu:

 • Výrobcům a zpracovatelům
 • Technologickým inovátorům
 • Start-upům a Scale-upům
 • Technologickým a aplikačním inženýrům

Co získáte účastí na workshopu:

 • Přehled možností podpory, které EIT Manufacturing nabízí
 • Best practice předních odborníků z oboru z Německa a Rakouska
 • Informace o otevřených výzvách, jak se jich zúčastnit a podat žádost
 • Přínosy EIT Manufacturing pro vaši společnosti
 • Způsoby, jak najít vhodné průmyslové partnery z celé Evropy
 • Inspirace z minulých projektů a aktivit
 • Osobní setkání se zástupci EIT Manufacturing
 • Navázání nových kontaktů

Registrace a program zde