Mise do britských výzkumných a inovačních center v oboru mobilita

CzechInvest pořádá misi zástupců českých firem, univerzit, regionů a ministerstev do center na podporu výzkumu a inovací v sektoru mobilita a smart city ve Velké Británii.

Cílem cesty je navázat kontakty, zapojit se do mezinárodních projektů a inspirovat se k eventuální výstavbě podobných otevřených specializovaných pracovišť pro výzkum, vývoj a inovace v České republice.

Na programu jsou například návštěvy:

  • National Automotive Innovation Centre v Coventry
  • Centre for Connected & Autonomous Automotive Research
  • North-East Automotive Alliance
  • Advanced Propulsion Centre UK – technologie pohonů s nízkými emisemi uhlíku
  • Zenzic: společný podnik vlády a britského průmyslu s cílem rozvíjet sektor mobilita
  • UTAC Milbrook Test Centre
  • Smart Mobility Living Lab London

CzechInvest zajistí dopravu účastníků po Velké Britnánii autobusem, ostatní výdaje si účastníci hradí sami.

Pro další informace kontaktujte: rene.samek@czechinvest.org nebo london@czechinvest.org