Kalendář akcí

Workshop AutoSAP: Zvyšování kvalifikace a certifikace pracovníků údržby

Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP ve spolupráci s Českou společností pro údržbu si Vás dovolují pozvat na workshop zaměřený na možnosti zvyšování kvalifikace a certifikace pracovníků údržby v duchu normy ČSN EN 15628 2015 která se má stát podkladem pro závazný předpis EÚ k provádění ověřování znalostí pracovníků údržby a je rozpracovávána v rámci mezinárodního projektu ERASMUS - Kvalifikace pracovníků údržby.

Zástupci ČSPÚ jako leadera v oblasti péče o hmotný majetek seznámí účastníky se současnými možnostmi získání a zvyšování kvalifikace pro manažery, techniky a mistry údržby a představí aktuální výstupy projektu V rámci programu budou mít účastníci rovněž možnost si v diskuzi vyměnit praktické zkušenosti k tomuto tématu a konzultovat je s předními odborníky na danou problematiku.
V případě Vašeho zájmu se registrujte emailem na tkadlecova@autosap.cz
Potřebné informace najdete v pozvánce zde >>>