Euro 7: Parlament se posouvá správným směrem, obavy o technickou řešitelnost přetrvávají

13/10/2023

Ilustrativní obrázek. | Foto: Škoda Auto

Sdružení automobilového průmyslu dlouhodobě prosazuje takovou podobu emisních cílů normy Euro 7 a jejích testovacích podmínek, které povedou k dostupnosti široké palety modelů vozidel a udržení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti automobilového průmyslu. Z těchto důvodů vnímáme výsledek hlasování Výboru pro životní prostředí (ENVI) pozitivně, zejména pokud se jedná o provázání vstupu aktu v platnost se sekundární legislativou. To je z hlediska schopnosti výrobců i testovacích center, připravit se na nové regulatorní požadavky, absolutně klíčové. Výrobci totiž mohou provádět vývoj a certifikaci hromadné výroby až v okamžiku, kdy vstoupí v platnost všechny prováděcí předpisy. Nadále však přetrvávají obavy z některých technických požadavků, jako je například „on-board monitoring“.

 


„Při znalosti rozložení sil v Evropském parlamentu je schválený text zapotřebí považovat za značný úspěch a zlepšení původního návrhu emisní normy Euro 7 z pera Evropské komise. Zásluhu na tom má jednoznačně pan europoslanec a hlavní zpravodaj Alexandr Vondra, kterému se podařilo vytvořit širokou koalici s racionálním pohledem na věc,“ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.


 

Výsledek hlasování výboru ENVI představuje významné zlepšení původního návrhu Evropské komise, který obsahoval extrémně přísné požadavky na technické parametry i harmonogram provádění. V důsledku toho původní text představoval nepřiměřené náklady pro odvětví, které by vedly k odklonu důležitých investic do přechodu na bezemisní mobilitu a současně tlačil na ukončení výroby menších a cenově dostupných vozidel, potažmo předčasné uzavření celých výrobních závodů, s bezprecedentním dopadem na zaměstnanost. Konkrétně v případě České republiky by to znamenalo snížení výroby vozidel o 30 % (tj. 350 000 vozidel), 70 000 ztracených pracovních míst a ztrátu 3 % HDP, a to vše výměnou za při nejlepším okrajový přínos pro životní prostředí.

V tomto ohledu je potřeba zmínit obrovský pokrok, kterého výrobci vozidel dosáhli při snižování emisí znečišťujících látek ze silniční dopravy v posledních několika letech. Je prostě nesprávné popisovat vozidla Euro 6/VI jako „vysoce znečišťující“, tak jak to dělají některé zúčastněné strany.

Mezi první normou Euro a první verzí normy Euro 6 došlo k reálnému snížení emisí o více než 90 %. I přesto, že Euro 7 přinese další marginální výhody, dosáhli bychom mnohem většího zlepšení kvality ovzduší nahrazením starých vozidel vysoce účinnými modely Euro 6/VI souběžně s přechodem na elektrifikaci vozového parku. Bez obnovy zejména starších vozových parků, jako je ten v České republice (druhý nejstarší v EU), by pak norma Euro 7 měla zcela opačný účinek na životní prostředí, než bylo deklarováno.

Před hlasováním plenárního zasedání Evropského Parlamentu, které se koná 8. listopadu, proto vyzýváme europoslance, aby pokračovali v dobře rozběhnuté práci a podpořili zodpovědný a vyvážený přístup k dalšímu vývoji normy Euro 7 a automobilového průmyslu v EU. Naší snahou by mělo být soustředit se na dosažení již tak ambiciózně nastavených cílů v oblasti dekarbonizace a udržení konkurenceschopnosti českého, potažmo evropského autoprůmyslu na mezinárodním poli.

Dokumenty

Kontakt

Ing. Tomáš Jungwirth
Ing. Tomáš Jungwirth

manažer komunikace

jungwirth@autosap.cz

Další tiskové zprávy

Další tiskové zprávy

+ Zobrazit