Zásady ochrany osobních údajů

Vážení členové,

na tomto místě si Vás Sdružení automobilového průmyslu (dále jen jako „AutoSAP“) dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je Sdružení automobilového průmyslu.

2. Jak můžete správce Vašich osobních údajů kontaktovat?

Pokud Vás zajímá, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na adrese:

Sdružení automobilového průmyslu
Budějovická 1550/15a, Michle, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 604 242 574 E-mail: autosap@autosap.cz ID datové schránky: 24n3qh2

3. Kdo je Vaším pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Jelikož nejsme orgánem veřejné moci nebo veřejným subjektem, naší hlavní činností není pravidelné a systematické monitorování lidí ani rozsáhle nezpracováváme citlivé osobní údaje, nemáme povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a v současné době pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

4. Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Níže přehledně uvádíme, které Vaše osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, a na jak dlouho je ukládáme.

 

Osobní údaje, které zpracováváme:

Účel zpracování:

Právní důvod zpracování:

Doba uložení:

 • Jméno, příjmení a oslovení
 • Název Vašeho zaměstnavatele a Vaše pracovní pozice
 • Emailová adresa do zaměstnání
 • Telefonní číslo do zaměstnání

Pravidelné zasílání newsletterů, časopisu, informačních emailů a statistických údajů.

Oprávněný zájem

Po dobu členství v AutoSAP

 • Jméno, příjmení α oslovení
 • Název Vašeho zaměstnavatele a Vaše pracovní pozice
 • Emailová adresa do zaměstnání
 • Telefonní číslo do zaměstnání

Komunikace na základě členství v některé z pracovních skupin nebo divizí AutoSAP.

Oprávněný zájem

Po dobu členství v AutoSAP

Seznam zpracovávaných osobních údajů se může lišit podle polí registračního formuláře pro jednotlivé akce. Standardně se však jedná o údaje potřebné k identifikaci osoby oprávněné na vstup na akci a potřebné k vystavení případného daňového dokladu:

 • Jméno, příjmení a oslovení
 • Název Vašeho zaměstnavatele a Vaše pracovní pozice
 • Emailová adresa do zaměstnání
 • Telefonní číslo do zaměstnání

Registrace na akce, semináře, konference, nebo setkání organizované nebo spoluorganizované AutoSAP.

Oprávněný zájem

1 rok od realizace akce

5. Předáváme Vaše osobní údaje do třetích zemí, tzn. mimo země EU?

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí, tedy ani do zemí EU.

6. Domníváte se, že nezpracováváme správně Vaše osobní údaje?

V tom případě se můžete obrátit přímo na nás, nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Jaká máte vůči nám jako správci Vašich osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom:

 • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům,
 • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné,
 • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

8. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

9. Můžete požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

10. Jak máte tuto žádost podat?

Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník Vás může vyzvat k tomu, abyste mu doložil svou totožnost.

11. Do kdy Vám poskytneme odpověď na Vaši žádost?

Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do třiceti dnů. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

12. Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

13. Dal/a jste nám souhlas se zpracováním svých osobních údajů a chtěl/a byste ho odvolat.

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.