Analýza automobilového průmyslu v České republice

Aktuální analýza Analýza autoprůmyslu 2022

Analýza automobilového průmyslu v České republice

Základní údaje a fakta Aktualizace za rok 2022

Analýza přináší souhrnné výsledky za uplynulý rok – základní makroekonomické ukazatele a jejich vývoj v časových řadách, objemy produkce a exportu, údaje o výrobě vozidel a dílů, data z oblasti personalistiky a mezd, údaje o prvních registracích vozidel a vozovém parku v ČR, základní světové statistiky a informace o aktuálně řešené problematice.

  • 107 stran
  • V elektronické i tištěné verzi
  • V českém a anglickém jazyce
  • Pro členy Sdružení zdarma

Analýza autoprůmyslu 2021

Analýza autoprůmyslu 2020

Analýza autoprůmyslu 2019

Analýza autoprůmyslu 2018

Analýza autoprůmyslu 2017