Kontakty

Sdružení automobilového průmyslu

Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4, Česká republika

Kontakt na sekretariát

Mgr. Zdeněk PETZL, LL.M.

výkonný ředitel
+420 233 324 006

Ing. Pavel EŠNER

zástupce ředitele, vzdělávání & sociální záležitosti
+420 233 323 886

Ing. Tomáš JUNGWIRTH

alternativní paliva, autonomní řízení, vnější vztahy & statistiky
+420 605 870 761

Ing. Lucie KRČMÁŘOVÁ

vedoucí pro regulatorní záležitosti a výzkum, vývoj a inovace
+420 233 323 884

Mgr. Vojtěch SEVERÝN

manažer komunikace
+420 728 086 625

Kateřina TKADLECOVÁ

asistentka pro členskou základnu a administrativu
+420 233 324 006

Mgr. Lukáš FOLBRECHT

projektový manažer ALBATTS
+420 771 132 772

Ing. Libuše BAUTZOVÁ

šéfredaktorka časopisu Český autoprůmysl
+420 603 847 727