Členství

Chci se stát členem Sdružení

Těší nás Váš zájem stát se jedním z členů Sdružení českého autoprůmyslu.

Před podáním žádosti je třeba splnit následující 2 podmínky

1 Vaše společnost je tuzemských právním subjektem zapsaným v obchodním rejstříku ČR.
2 Vaše společnost je zapojena do výrobního řetězce automobilového průmyslu České republiky, a to všetně výzkumných institucí, škol a dalších podobných subjektů, které mají zájem aktivně přispívat k rozvoji českého autmobilového průmyslu.

V případě, že podmínky splňujete, vyplňte a odešlete prosím následující údaje.

  Máte dotaz? Neváhejte se nám ozvat na +420 604 242 574 nebo nám napište na autosap@autosap.cz

  Služby našim členům

  Propojování firem, poskytovatelů služeb a nových řešení a státní správy


  Účast na společných akcích a networkingových setkáních


  Prostor pro sdílení znalostí, zkušeností, kontaktů a informací mezi členskými firmami

  Připomínkování tuzemských právních předpisů a prosazování zájmů českého automobilového průmyslu při komunikaci se státní správou a samosprávou


  Prosazování prioritních témat automotive v rámci odvětvových plánů a dotačních programů a dalších podpůrných nástrojů


  Připomínkování legislativních aktů na úrovni EU a nástrojů v oblasti obchodní politiky, prosazování zájmů tuzemského automobilového průmyslu při komunikaci s českou státní správou a institucemi EU


  Obousměrný přenos informací od Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Hospodářské komory České republiky (HK ČR), včetně výhod plynoucích ze zprostředkovaného členství firem AutoSAP v těchto organizacích

  Pravidelné shromažďování, zpracování, vyhodnocování a poskytování souhrnných statistických údajů o automobilovém průmyslu ČR (objemy výroby, obraty, mzdy…)


  Pravidelné zpracovávání a poskytování měsíčních a kvartálních údajů o výrobě, prodejích a exportu vozidel v České republice


  Každoroční komplexní analýzu „Automobilový průmysl v České republice – základní údaje a fakta“ poskytující základní ekonomické údaje a jejich vývoj v časových řadách, údaje o výrobě a vývoji domácího trhu, údaje o vozovém parku a informace z oblasti lidských zdrojů


  Každoroční analýzu „Průměrné mzdy a počty zaměstnanců“ v členských firmách poskytující data o měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců v základních skupinách automotive firem podle charakteru výroby, profesí a regionálního rozdělení.


  Každoroční analýzu dopadů kolektivního vyjednávání ve firmách na vývoj mezd


  Ad hoc sběr a zpracování údajů s cílem argumentačního využití pro aktuálně řešená témata

  Účast na společných projektech umožňujících čerpat prostředky z ESI fondů, např. v oblasti vzdělávání zaměstnanců (projekt AutoAdapt)


  Využití benefitů plynoucích z pool pojištění odpovědnosti za újmu včetně stažení výrobků z trhu pro dodavatele


  Účast na partnerských projektech v České republice i zahraničí (evropský projekt ALBATTS zaměřený na potřeby kvalifikací v bateriovém sektoru, český Mobility Innovation Hub akcelerátor inovací)

  Účast na bezplatných konferencích, seminářích a webinářích


  Nabídka spoluorganizování tematicky zaměřených odborných akcí


  Poskytování záštity nad akcemi členských firem a organizací

  Poskytování konzultačních a poradenských služeb v oblasti automobilového průmyslu


  Sběr, třídění a distribuce legislativních, ekonomických a technických informací z České republiky i ze zahraničí


  Zprostředkování relevantních kontaktů


  Zajištění vystoupení zástupců Sdružení na odborných akcích

  Propagace českého autoprůmyslu a budování image odvětví


  Mediální podpora společných témat a cílů i samotných členských firem


  Zprostředkování mediálních výstupů členům v TV, rozhlasu, tisku a na webu


  Využití odborných kapacit z řad členských firem k zapojení do veřejných diskusí


  Bezplatná prezentace členských společností v magazínu Český autoprůmysl

  Zasílání denního monitoringu médií zaměřeného na aktuální dění v automobilovém průmyslu České republiky a členských společností


  Zprostředkování personalizovaných mediálních výstupů dané společnosti

  Zasílání tištěné a elektronické podoby čtvrtletního magazínu Český autoprůmysl


  Zasílání měsíčního elektronického bulletinu AutoSAP Info zaměřeného na aktuální témata, nabídky a aktivity v automobilovém průmyslu


  Další tematicky zaměřené newslettery, např. „Dotační newsletter“, zaměřený na aktuálně dostupné zdroje financování, „Restart Info“, zaměřený na aktuální informace v době pandemie, a další


  Možnost bezplatného odběru denního newsletteru a magazínu AutoMakers

  Organizace společné účasti na domácích a mezinárodních výstavách a veletrzích


  Pořádání prvotních jednání se zahraničními partnery v oblastech mezinárodní spolupráce, včetně vyhledávání a zpracování témat společného zájmu


  Poskytování aktualizovaného přehledu mezinárodních automobilových výstav

  Možnost zdarma využít zasedacích prostor AutoSAP s kapacitou 16 lidí k Vašim jednáním v Praze

  Novinky z autoprůmyslu

  Další novinky

  + Zobrazit