Nařízení o emisních cílech CO2 pro těžká nákladní vozidla a autobusy: Rada vykročila správným směrem, značná rizika však přetrvávají

16/10/2023

Nákladní vozidlo IVECO. | Foto: IVECO

Sdružení automobilového průmyslu vnímá obecný přístup Rady Evropské unie jako posun správným směrem. Současně však vyjadřujeme vážné obavy ohledně navrhovaných cílů a přístupu, který zůstává nadále velmi ambiciózní, ale i nedostatečně flexibilní. Za významný krok správným směrem naopak považujeme vynětí všech dálkových a příměstských autobusů a posunutí závazku plně bezemisních městských autobusů o pět let na rok 2035.

 


„Za prosazení racionálních úprav, a to navzdory značnému politickému a názorovému „přečíslení“ v Radě ministrů, musíme pochválit ministra dopravy Martina Kupku. Jím navržené úpravy vedly ke zmírnění přísných emisních cílů pro dálkové, mezi-městské a městské autobusy, tedy segmentu, který je z pohledu České republiky světovou i evropskou jedničkou v počtu vyrobených autobusů v přepočtu na obyvatele,“ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.


 

Ačkoli členské státy vzaly v úvahu některé obavy průmyslu, stanovené emisní cíle pro nákladní vozidla a autobusy zůstávají nadmíru ambiciózní.

Nelze opomenout nedostatečnou podporu Rady pro technologicky neutrální přístup a jen okrajové zmínění CO2 neutrálních paliv. To znemožní jejich plné využití k plnění dekarbonizačních cílů skrze tzv. korekční faktor (carbon correction factor). Špatná zpráva je to zejména pro biopaliva, která jsou vyzkoušenou a funkční technologií a svým podílem v evropském mixu mohla k naplnění sledovaných cílů výrazně přispět.

Za nedostatečné považujeme také posunutí revizní klauzule pro vyhodnocení účinnosti opatření o rok dříve bez toho, aby Komise předkládala každoroční monitorovací zprávy. Teprve na jejich základě by bylo možné kvalifikovaně posoudit, zda je infrastruktura EU na ambiciózní cíle skutečně připravena nebo zda má dojít k jejich revizi.

Skutečná dekarbonizace silniční dopravy vyžaduje komplexní přístup, který zahrnuje nejen stanovení ambiciózních cílů pro výrobce vozidel na úrovni EU, ale také intenzivní podporu rozvoje infrastruktury, včetně daňových opatření. Bez těchto opatření, která je zapotřebí přijmout na úrovni každého jednotlivého členského státu tak, aby operátory a uživatele přepravy ekonomicky motivovala k přechodu na ekologičtější vozidla, nebude možné naplnit cíle nařízení a dojde tak k negativním dopadům do trhů a hrozbě ztráty HDP a pracovních míst.


„Připomínáme, že více než 78 % přepravy zboží a osob v EU probíhá po silnicích. Navrhované změny neovlivní pouze výrobce, ale také dopravce a koneckonců i spotřebitele a firmy, které budou čelit zvýšení cen zboží a služeb. Bez dostatečné motivace, ať již na straně nabíjecí infrastruktury nebo daňových opatření, bude obtížné přesvědčit provozovatele, aby přešli od konvenčních vozidel na vozidla s nulovými emisemi.“ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.


Nyní se očekává stanovisko Evropského parlamentu a apelujeme proto na europoslance, aby v rámci revize nařízení podpořili technologickou neutralitu a zodpovědnou regulaci s pravidelným prověřováním nastavených cílů.

Dokumenty

Kontakt

Ing. Tomáš Jungwirth
Ing. Tomáš Jungwirth

manažer komunikace

jungwirth@autosap.cz

Další tiskové zprávy

Další tiskové zprávy

+ Zobrazit