Výrazně upravený kurzarbeit pomůže zachovat pracovní místa! Další diskuse bude o restartu ekonomiky

31. 3. 2020

Oceňujeme přístup české vlády a výrazný posun v přijatých opatřeních v boji proti následkům pandemie koronaviru. Finální podoba tzv. kurzarbeitu vychází vstříc racionálním požadavkům ze strany zaměstnavatelů a podnikatelů a nejen pro firmy v autoprůmyslu je tato pomoc zásadní pro zachování tisíců pracovní míst. Aby situace, která vyžaduje taková opatření, netrvala příliš dlouho, Sdružení automobilového průmyslu je připraveno dále jednat o opatřeních na podporu nastartování odvětví a celé ekonomiky.

Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí vychází vstříc hlavním požadavkům, které Sdružení automobilového průmyslu adresovalo Vládě ČR. „Úprava základního parametru pro výpočet náhrady z mediánu mezd na průměrnou superhrubou mzdu a tedy faktický příspěvek ve výši 60 % ceny práce může výrazně napomoci zaměstnavatelům udržet pracovní místa v měsících, kdy firmy mají reálně pouze výdaje, ale žádné příjmy,“ hodnotí vládní opatření Bohdan Wojnar, prezident Sdružení automobilového průmyslu.

Kromě udržení zaměstnanosti AutoSAP nadále prosazuje především udržení cash-flow firem a předejití druhotné platební neschopnosti. „Pro udržení likvidity firem navrhujeme zrychlení procesu vyměření a vrácení nadměrných odpočtů DPH včetně možnosti poskytovat zálohy na nespornou část odpočtu DPH. Dále navrhujeme odložení plateb daňové povinnosti na DPH v případě problémů s cash-flow a nakonec zohlednění plánované možnosti zpětného uplatnění daňové ztráty za minulá zdaňovací období do výše záloh na daň z příjmů,“ představuje další navrhovaná opatření v oblasti daní Bohdan Wojnar.

Pro efektivní rozjezd automobilového průmyslu bude rovněž klíčová koordinace na úrovni Evropské unie, spolu s cíleným otevíráním hranic pro klíčové pracovníky. „Autoprůmysl je specifické odvětví, dodavatelský řetězec je velmi úzce provázaný napříč celou Evropou. Postup nákazy je v Evropě různý, automobilový průmysl ale pro efektivní rozjezd potřebuje společný restart vnitřního trhu ve stejnou dobu. Důležitým tématem pro Sdružení automobilového průmyslu také zůstává problematika přeshraničních pracovníků a expertů ze zahraničí, bez nichž by se některé podniky při restartu neobešly,“ dodává Wojnar.