Pozice Rady k Euro 7: Krok správným směrem, ale tlak na náklady zůstává nadále vysoký

25/9/2023

Ilustrativní obrázek. | Foto: Škoda Auto

Sdružení automobilového průmyslu vítá dohodu o Euro 7, které dnes dosáhli ministři členských států.

 


„Dnes zveřejněný postoj členských států je jasným zlepšením oproti původnímu návrhu Evropské komise. Ten byl zcela nepřiměřený, jak z hlediska přísnosti požadavků, tak i času pro implementaci. Vedl tak k neúměrně vysokým nákladům pro průmysl a zákazníky, k omezení nabídky, zejména pokud jde o malé modely, a to vše s minimálním přínosem pro životní prostředí,“ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.


 

Pozitivní změnou je i zachování limitů výfukových emisí a způsobu měření na úrovni Euro 6, alespoň pro osobní vozidla. EU má již dnes jeden z nejkomplexnějších a nejpřísnějších přístupů k emisím znečišťujících látek z vozidel, jako jsou oxidy dusíku (NOx) a další částice, na světě. Díky nejmodernějším technologiím jsou výfukové emise sotva měřitelné.

Dále vítáme prodloužení termínu zavedení normy Euro 7, i když omezený čas na vývoj nových modelů bude přesto značnou výzvou. I přes navržené úpravy, bude norma Euro 7 vyžadovat vysoké náklady na výzkum a vývoj nových komponent, zejména pokud jde o globální novinku měření emisí z otěrů z brzd a pneumatik.

Celkově tak posun návrhu lépe umožní průmyslu se zaměřit na ambiciózní dekarbonizační cíle EU, tedy přechod od spalovacích vozidel k elektrickým a zároveň zachovat dostupnost vozidel a konkurenceschopnost našeho odvětví. To je zejména důležité v současné době, kdy se odvětví na jednu stranu nadále potýká s rozkolísanými dodavatelskými řetězci a zároveň čelí potřebě urychleně vybudovat zcela nové a lokální řetězce výroby baterií a dalších komponent pro elektrická vozidla.

V tuto chvíli tak apelujeme zejména na Evropský parlament, aby při svém projednávání normy pokračoval v dobře nastaveném kurzu diskuse tak, aby konečná podoba normy, po dohodě s Radou, efektivně odrážela její skutečné ekonomické, sociální a environmentální dopady.

Dokumenty

Kontakt

Ing. Tomáš Jungwirth
Ing. Tomáš Jungwirth

manažer komunikace

jungwirth@autosap.cz

Další tiskové zprávy

Další tiskové zprávy

+ Zobrazit