Future Mobility Show

O akci

Slovinská iniciativa EMOBILITY pořádá třídenní konferenci a názvem Future Mobility Show, kterou bude doprovázet také pětidenní výstava elektrických vozidel a série bezplatných přednášek pro potenciální kupce elektromobilů.

Každý den konference je tematicky zaměřen, možná je proto účast jen na části programu: První den se bude konat Mezinárodní odborné fórum o elektromobilitě (baterie, infrastruktura, hybridy apod.), které bude určeno zejména pro výrobce, zájmová sdružení, klastry a odborníky. Druhý den se bude věnovat Emobilitě na lokální úrovni, přičemž budou představeny nejlepší zahraniční praxe na úrovni měst a obcí (Nizozemsko, Norsko, Německo aj.), mikromobilita, elektromobilita v MHD apod. Třetí den pak bude ve znamení vlády, nevládních organizací a firem (elektromobilita ve Slovinsku a na úrovni EU, příklady dobré a špatné praxe ve Slovinsku a v zahraničí). Možná je individuální i výstavní účast, popř. individuální dohoda s organizátorem, sponzorství apod.

Další akce

Další akce

+ Zobrazit