Karsten Schnake: Budoucnost patří recyklaci

23/3/2022 |Articles are machine translated

23. 3. 2022 / Velký důraz na trvale udržitelný rozvoj si zakotvila ŠKODA AUTO přímo ve strategii do roku 2030 NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030. Spolu s dodavateli pracuje na ekologicky vyráběných, recyklovatelných a odolných materiálech pro použití v sériové výrobě a zvyšuje počet nakupovaných dílů, které již recykláty obsahují. Zaměřuje se také na úsporu použitých materiálů a ekologičtější chladicí kapaliny, lepidla nebo laky. „Vyrábíme vozy co nejudržitelněji,“ říká Karsten Schnake, člen představenstva ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast nákupu. O trendu využívání udržitelných materiálů jsme psali ZDE.

Jaké ekologické materiály se už nyní používají v automobilech Škoda?

U modelu ŠKODA ENYAQ iV tvoří potahy sedadel designové varianty LODGE ze 30 procent přírodní vlna, která je certifikovaná podle přísných požadavků Woolmark Company, a zbývajících 70 procent látky je polyester získaný z recyklovaných nevratných PET lahví. Potahy mají unikátní povrch a zajišťují klimatickou pohodu při sezení. Také u kůže dbáme na udržitelnou výrobu. Designová varianta ecoSuite je kůže v barvě koňaku vyrobená bez použití chemikálií. Namísto nich se pro její vyčinění používá extrakt z listů olivovníku.

Obecně se soustředíme na použití většího množství recyklovaných a přírodních vláken, výhledově plánujeme přejít na recyklované a přírodní materiály. V exteriéru vozu využíváme nepohledové plastové díly, jako jsou podběhy nebo vedení vzduchu, z recyklátů. Do budoucna plánujeme významně navýšit podíl obnovitelných materiálů a recyklátů u pneumatik.

Považujete některé z nově používaných udržitelných materiálů za revoluční?

Za revoluční můžeme považovat například použití recyklovaných sazí při výrobě pneumatik a jiných výrobků z kaučuku. Recyklované saze se trvale udržitelným způsobem získávají z ojetých pneumatik. Jedná se o významný krok v realizaci záměru podporovat cirkulární ekonomiku, která eliminuje odpad opakovaným využíváním zdrojů.

Udržitelný interiér vozu ŠKODA ENYAQ. Foto: ŠKODA AUTO

Udržitelné výrobky či komponenty, které ve vozech Škoda užíváte, jsou většinou od dodavatelů. Jak jsou na tom v tomto směru?

ŠKODA AUTO zapojuje své dodavatelské partnery komplexně do celého procesního řetězce a podporuje je i při vývoji inovativních řešení. Jejich možné uplatnění ve výrobním procesu je následně ověřováno oblastmi vývoje, designu, kvality nebo prodeje.

Konkrétním příkladem takového inovativního přístupu je použití organických surovin a přírodních materiálů nebo biologických surovin ze zbytkových produktů ve výrobě.

Pořádáme také workshopy, kde nám dodavatelé představují své inovace v oblasti udržitelnosti a společně pak diskutujeme o jejich možném využití v sériové výrobě. V rámci pilotního projektu představilo v loňském roce 20 dodavatelů celkem více než 70 udržitelných inovací, přičemž některé z nich budou v nejbližší době k vidění v našich vozech.

V oblasti exteriéru jsou průkopníky udržitelnosti dodavatelé pneumatik a procesních materiálů, téma udržitelnosti ale samozřejmě řešíme i v dalších oblastech. Příkladem českého dodavatele je společnost Retex, která nám dodává koberce ze stoprocentně recyklovaného polyesteru.

Jaké rostliny nebo plodiny je možné využít ve výrobě různých částí vozu? Například v Continentalu zkoušejí využít určitý druh pampelišek při výrobě pneumatik…

Možnost nasazení přírodního kaučuku z extraktu pampelišky intenzivně diskutujeme s dodavatelem. Jako další příklady udržitelných materiálů v pneumatikách můžu uvést silikát extrahovaný ze slupek rýže nebo další alternativu k přírodnímu kaučuku v podobě rostliny guayule, kterou lze pěstovat i ve velmi vyprahlých oblastech.

Ve ŠKODA AUTO také například prověřujeme, jak bude v budoucnu možné využívat třeba kokosová vlákna nebo již zmíněné rýžové slupky. Mimořádně vhodný materiál si společnost ŠKODA AUTO již přihlásila k patentování pro použití v interiéru našich vozů. Jako výchozí surovina tohoto materiálu slouží cukrová řepa.

Prostřednictvím speciální metody barvíme plátky cukrové řepy, abychom s jejich pomocí například vytvořili v interiéru charakteristický design. Používá se na dveřních panelech a přístrojové desce. Tento materiál odebíráme přímo z cukrovaru v obci Dobrovice, která leží nedaleko hlavního závodu v Mladé Boleslavi. Takto je možné se vyhnout dlouhým dodavatelským řetězcům a optimalizovat uhlíkovou stopu. Další udržitelný materiál jsme získali z traviny rodu ozdobnice, její vlákna je možné příslušným způsobem zpracovat a použít například pro obložení dveří.

Jsou schopni čeští dodavatelé pružně reagovat na měnící se požadavky vzhledem k udržitelnosti? Vznikají na tomto poli nové firmy?

Dodavatelský řetězec prochází v současné době zásadní transformací vyplývající z regulatorních a zákaznických požadavků na udržitelnější produkty a výrobní procesy. Konkurenceschopnost dodavatelů tudíž znamená již dávno mnohem více než jen jejich nízkou nákladovou hladinu a výhodné ceny. Schopnost přinášet do produktu a procesů inovace, relevantní principy ESG (Environmental, Social and Governance – pozn. red.) a konzistentní optiku dekarbonizace – to jsou dle mého názoru ukazatele výkonnosti dodavatele, které se budou tlačit stále více do popředí.

Tento směr vyžaduje opuštění přístupu „business as usual“, a to je aspekt, ve kterém jsou čeští dodavatelé obecně velmi daleko. Nové firmy ve zmiňovaných oborech pochopitelně vznikají, ale buďme realisté, etablovaný automotive dodavatel se i v těch nejdynamičtějších sektorech dodavatelského řetězce neobjeví přes noc. Větší prostor než v tradičních tržních podmínkách automotive vzniká pro start-upy ve více „soft“ sektorech, jako je design, consulting nebo vývoj prototypů. Nicméně věřte, že jakmile se na trhu objeví zajímavá a životaschopná inovace v oblasti udržitelnosti od začínajícího dodavatele, my o tom budeme vědět a budeme pracovat na schématech možné spolupráce.

Řez vozem ŠKODA Octavia ukazuje, kde všude lze udržitelné materiály využívat. Foto: ŠKODA AUTO

Trendem je také nahrazování některých chemických látek ekologičtějšími. Které chemické látky či sloučeniny se přestávají používat?

V oblasti chromovaných dílů, které z vnějšku naleznete především na náraznících nebo modelových označeních na pátých dveřích, pracujeme na dvoufázové strategii. Prvním krokem bude změna z šestimocného chromu na ekologičtější chrom třímocný. Chrom šestimocný je anorganický a je oficiálně považován za ohrožující zdraví, kdežto trojmocný chrom je organický a v malém množství je pokládán za nezbytnou součást každodenní potravy.

V tomto ohledu ale jdeme jako firma mnohem dál a druhým krokem chceme odstranit chrom na zmiňovaných komponentech úplně. Chromování pak bude v budoucnu nahrazeno jinou technologií, která bude šetrnější k životnímu prostředí jak při výrobě produktu, tak i při jeho likvidaci na konci životního cyklu.

Má v interiérech budoucnost dřevo?

Teoreticky ano, ale vzhledem k cenové náročnosti o tom zatím neuvažujeme. Cestou může být zaměření na „smart solutions“, tedy například na znovuzpracování dřeva či využití dřevěného odpadu.


Zdroje nejsou nekonečné, jejich opětovné využití je nevyhnutelné.”

Kde vidíte největší potenciál do budoucna a proč?

Budoucnost vidím především v recyklování a recyklovatelných materiálech, což dává smysl jak ekologicky, tak ekonomicky. ŠKODA AUTO posiluje své aktivity v oblasti cirkulární ekonomiky a stále hledá možnosti, jak vracet cenné materiály znovu do výroby. Cirkulární ekonomika sleduje ve ŠKODA AUTO čtyři klíčové principy – minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, vstupní zdroje a ztráty těchto zdrojů, a naopak maximalizovat cirkulaci zdrojů. V rámci naší strategie GreenFuture soustavně optimalizujeme ekologickou stopu výroby vozů, od získávání potřebných surovin až po konec životního cyklu vozidel.

Jak moc využití ekologičtějších materiálů auto prodraží?

Jelikož ani suroviny ani jejich zdroje nejsou nekonečné, jsou jejich recyklace a opětovné využití nevyhnutelné. V současné době je samozřejmě cesta k udržitelnosti spojená s velkými investicemi a náklady, pokud však v budoucnu dokážeme vše správně nastavit a využít, bude dopad na ceny minimální. Navíc lze v rámci cirkulární ekonomiky využívat překvapivě hodně recyklátů, které jsou mnohdy levnější a dostupnější, a proto najdou v nových vozech ještě větší uplatnění.

Libuše Bautzová

Rozhovor byl publikován v časopisu Český autoprůmysl

Next articles and interviews

Next articles and interviews

+ Show