Kalendář akcí

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2020

Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu Vás zve Slovenskou kooperační burzu Bratislava 2020, která se bude konat v Bratislavě dne 21. října 2020.

Slovenská kooperační burza je organizovaná každoročně od r. 2007 Slovenskou agenturou pro rozvoj investic a obchodu. Tato mezinárodní akce se zaměřuje na bilaterální rozhovory firem, na prezentaci subkontraktačních nabídek partnerství, tendrů, volných výrobních kapacit, požadavků na vytvoření společných podniků se zahraničními partnery a možnosti investic, zejména v oblasti  automobilového průmyslu, strojírenství, energetiky, informačních a komunikačních technologií, logistiky, výzkumu, vývoje a inovací. Hlavním tématem letošního ročníku je moderní průmysl a jeho aktuální trendy.

Proč se zúčastnit? Slovenská kooperační burza je každoročně největším a nejprestižnějším setkáním slovenských a zahraničních podnikatelů na Slovensku.

  • Setkání už 14 let nabízí unikátní možnost jednat s relevantními obchodními partnery v jeden den a na jednom místě.
  • Bilaterální rozhovory na základě individuálního předem naplánovaného harmonogramu.
  • Sourcing – příležitost pro české firmy zapojit se do dodavatelského řetězce významné nadnárodní společnosti.
  • Atraktivní doprovodný program – panelová diskuze na téma diverzifikace průmyslu, i v kontextu s pandemií COVID-19, zkušenosti firem a jejich schopnosti zvládat krizové situace a atraktivní téma kosmického průmyslu.
  • Nové kontakty, obchodní a investiční příležitosti doma i v zahraničí.

Registrovat se můžete na stránce: https://5e44087c71850.site123.me/