Finanční správa potvrdila osvobození vodíkových elektromobilů od silniční daně

3. 12. 2020

Finanční správa upřesnila dosavadní výklad zákona o dani silniční, který počítá s osvobozením od daní vozidel s elektrickým pohonem, a do výkladu zahrnula elektromobily s palivovým článkem (FCEV).

Podle § 3 písm. f) bod 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jsou od daně osvobozena vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která mají elektrický pohon. Nejrozšířenější technologií pro skladování energie je dnes u běžných elektromobilů využití baterií, v praxi jsou ale stále častěji provozována vozidla využívající vodíkové palivové články, přičemž očekávat lze další rozvoj této technologie a širší využití v běžném provozu.

Z hlediska osvobození od daně silniční je v případě využití vodíku nutné rozlišovat, zda se jedná o vozidlo na vodíkový pohon, která využívají pro svůj pohon vodík, nebo elektromobil, který je vybaven vodíkovým palivovým článkem (označovaný jako FCEV). Osvobození od daně silniční se týká právě FCEV, tedy vozidel generujících elektrickou energii z palivových článků. U těchto vozidel tedy lze aplikovat osvobození pro vozidla mající elektrický pohon podle § 3 písm. f) bod 1 zákona o dani silniční. Naopak osvobození od silniční daně se netýká vozidel, které pro svůj pohon využívají vodíkový spalovací motor.

Zdroj: Finanční správa