ELMAG Forum 2024

O akci

Letošní konference je netradičně pojatá jako příběh dimenzování, konstrukce, výroby a bezpečného provozu bateriového úložiště krok za krokem. Co je skryto za každým krokem, a na co je důležité dbát, abychom vytvořili spolehlivé úložiště s požadovaným výkonem a garantovanou životností. Celý postup je rozložený na několik částí – sekcí konference. V rámci těchto sekcí se budou k jednotlivým tématům vyjadřovat renomovaní odborníci z praxe i akademických pracovišť.

Energetický management. Návrh a dimenzování bateriového úložiště
Průmyslové úložiště. Požadované funkce a očekávané vlastnosti. Potřebujeme bateriové úložiště, a pokud ano, jak velké, aby se nám investice vrátila. Představení programu na výpočet energetického systému komunální nebo firemní energetiky (fotovoltaika, kogenerace, baterie x odběrové diagramy) výsledkem je požadavek na úložiště – kapacita, rychlost vybíjení/ nabíjení, počet cyklů. Trakční baterie. Dimenzování, vlastnosti a požadavky na životnost.

Bateriové články
Rozdělení článků podle chemického složení a konstrukce a výběr nejvhodnějšího typu, ze kterého úložiště složíme tak, aby vyhovovalo požadavkům, které chceme splnit – pořizovací cena, výkon, rychlost, počet cyklů nebo životnost a další.

Konstrukční návrh úložiště a jeho výroba – BMS, chlazení
Koncepční a konstrukční návrh úložiště a jeho připojení k síti. BMS – principy, funkce. Chlazení baterií a proč je tak důležité ho simulovat – úvodní 1D systémový návrh chlazení a jeho detailní model pomocí 3D CFD. Testování článků, které chci použít a proč není dobré spoléhat se pouze na datasheety výrobců.

Provozování a bezpečnost bateriových systémů
Monitoring potřebných veličin a data, která jsou potřeba pro predikci životnosti – digitální dvojče úložiště. Jaké jsou platné bezpečnostní předpisy a podmínky jejich dodržování. Predikce zahoření a jak k němu dochází.

Pro členy AutoSAPu SLEVA

Pro uplatnění slevy kontaktujte tkadlecova@autosap.cz

Další akce

Další akce

+ Zobrazit