Strojírenská inspirace

O akci

S cílem obnovit důležitost oborové výměny zkušeností a osobních setkání vzniká koncept veletrhu zaměřeného na vliv moderních technologií na strojírenský průmysl v České republice. Automatizace, robotizace, digitalizace, ale i 3D tisk dávají šanci firmám na zvyšování konkurenceschopnosti na globálních trzích. Na půdě veletrhu, doprovodné konference i tematické návštěvy výroby se účastníci seznámí s příležitostmi posouvat svou výrobu na novou úroveň.

Inspirace třikrát jinak

Základním pilířem Strojírenské inspirace je souběh tří hlavních událostí v jednom termínu na blízkých místech. Akce propojuje konferenci Digitální výroba (4. června, Vienna House, Plzeň), Veletrh automatizace (5. a 6. června, DEPO2015, Plzeň) a 5osý veletrh (5. a 6. června, výrobní prostory společnosti TGS).

Zatímco Veletrh automatizace představuje nový koncept, který přináší na jedno místě zajímavé novinky v oborech obrábění, automatizace, robotizace, 3D tisku či digitalizace, zbylé dvě akce navazují na svou úspěšnou historii.

Digitální výroba se ve svém devátém ročníku vydává do Plzně a poprvé se zaměří výhradně na jeden segment průmyslu. S podtitulem Skutečný potenciál českého strojírenství má hlavní ambici zamyslet se nad zrušením dogmatu českých montoven a nastavit tón vývoje českého strojírenství.

5osý veletrh ve svých dvou předchozích ročnících přivítal do výrobních prostor společnosti TGS vždy několik set nadšených návštěvníků. Na ploše vystěhované výroby dostali prostor hosté z řad inovativních firem, které společně s hostitelskou firmou ukazovaly, že potenciál české strojírenství skutečně má. V letošním ročníku se výroba stěhovat nebude. Pojďte se podívat, jak vypadá za provozu během komentovaných exkurzí. Exkurze bude určena zájemcům z řad registrovaných účastníků. Doprava do společnosti TGS bude zajištěna ve stanovených časech.

Základní pilíře Strojírenské inspirace

Koncept akce nepočítá pouze s výměnou Každý konferenční, výstavní i exkurzní prvek akce v sobě nese potenciál networkingu a výměny zkušeností. Věříme, že pouze společná výměna zkušeností, sdílení nejlepšího know-how a příležitost ověřit si své myšlenky praxí je cestou k budoucí prosperitě oboru.

Další akce

Další akce

+ Zobrazit