Mise do USA 2023 – elektromobilita a autonomní řízení

Mise do USA 2023 – elektromobilita a autonomní řízení

V návaznosti na úspěšnou misi v loňském roce pořádá Generální konzulát ČR v Chicagu ve spolupráci se zahraničním zastoupením agentury CzechInvest v New Yorku další ročník mise určené českým firmám a vědecko-výzkumným institucím, která je zaměřená na navázání spolupráce s americkými partnery v oblasti elektromobility a autonomního řízení.

Letošní mise proběhne ve dnech 17. – 21. dubna 2023, a to ve státě Michigan. Mise je navázána na veletrh World Congress Experience 2023 v Detroitu (https://www.sae.org/attend/wcx).

V návaznosti na to, které subjekty na české straně projeví o účast na misi zájem, proběhne finalizace programu a organizace setkání s lokálními partnery. Mise je finančně podpořena prostředky z projektů na podporu ekonomické diplomacie a pro účastníky je zajištěna dopravy v místě, vstupy na veletrh, a to včetně společenského setkání, které nabízí příležitost pro navázání nových kontaktů.

Účastníci mise si sami hradí cestovné do USA (individuální přílet do Detroitu o víkendu 15. – 16. dubna/individuální odlet z Detroitu o víkendu 22. – 23. dubna), ubytování v místě a případné další osobní náklady, které nelze z projektu ekonomické diplomacie pokrýt.

Pros více informací kontaktujte pana Matěje Zahradníka, ředitele operací na východním pobřeží USA, CzechInvest na matej.zahradnik@czechinvest.org nebo tel. čísle +1 (347) 557 7209