Mise vodíkových technologií do Nizozemska

O akci

Hlavním cílem je prezentace České republiky jako zajímavého partnera v oblasti vodíkových technologií, a to na úrovni B2B. Prezentace českých firem bude probíhat zejména na World Hydrogen Summit & Exhibition – účast na akci zaštiťuje zahraniční kancelář CzechTrade Haag ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Haagu v rámci PROPED. Propojení českých a nizozemských firmy z oblasti vodíkových technologií. Oborové zaměření mise je na energetiku, obnovitelné zdroje energie, vodíkové technologie.

Podmínky účasti na misi

  • Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 31. 1. 2024
  • Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem zaslána zálohová faktura) nejpozději do 29. 2. 2024
  • Včasné doručení požadovaných firemních materiálů do 15. 4. 2024

 

Další akce

Další akce

+ Zobrazit