Kalendář akcí

Slovenská kooperačná burza 2019

Slovenská kooperační burza je organizovaná každoročně od r. 2007 Slovenskou agenturou pro rozvoj investic a obchodu. Táto mezinárodní akce se zaměřuje na bilaterální rozhovory firem, na prezentaci subkontraktačních nabídek partnerství, tendrů, volných výrobních kapacit, požadavků na vytvoření společných podniků se zahraničními partnery a možnosti investic, zejména v oblasti automobilového průmyslu, strojírenství, energetiky, informačních a komunikačních technologií, logistiky, výzkumu, vývoje a inovací.

Proč se zúčastnit:

  1. Setkání už 13 let nabízí unikátní možnost jednat s relevantními obchodními partnery v jeden den a na jednom místě.
  2. Bilaterální rozhovory na základě individuálního předem naplánovaného harmonogramu.
  3. Sourcing – příležitost pro české firmy zapojit se do dodavatelského řetězce významné nadnárodní společnosti.
  4. Atraktivní doprovodný program – panelová diskuze k podobě budoucího sektoru mobility, o inteligentních řešeních pro výběr a využívání vhodných dopravních prostředků včetně jejich pohonu prezentace projektů a prototypů slovenských inovativních společností a mnoho dalších.
  5. Nové kontakty, obchodní a investiční příležitosti doma i v zahraničí.

Více informací a registrace na: https://skbbratislava2019.site123.me/