Historie

1989 – 17 podniků podepsalo smlouvu o Sdružení organizací automobilového průmyslu (zatím jako sdružení bez právní subjektivity působí v rámci Ústavu pro výzkum motorových vozidel); prvním předsedou Rady ředitelů byl na zakládajícím zasedání (27. 6. 1989) zvolen Ludvík Kalma, ředitel MOTOR JIKOV České Budějovice.

1991 – Sdružení automobilového průmyslu získává právní subjektivitu. Jeho zástupci stáli u zrodu Svazu průmyslu a dopravy ČR i Hospodářské komory ČR. Sdružení se zapojilo i do mezinárodních struktur a stalo se mimo jiné řádným členem mezinárodní organizace výrobců automobilů OICA.

1992 – předsedou Rady ředitelů Sdružení byl zvolen Ing. Vlastimil Devera, generální ředitel AVIA Praha. Sdružení má v té době již více než 40 členů.

1993 – po rozdělení Československa zakládají slovenské firmy Združenie automobilového priemyslu SR.

1994 – Svaz dovozců automobilů se vyčleňuje ze Sdružení a vzniká Svaz dovozců automobilů s právní subjektivitou. Rok 1994 je nejhorší rok v celkové výrobě motorových vozidel po roce 1989; v ČR bylo vyrobeno jen 190 651 motorových vozidel.

1997 – třetím prezidentem Sdružení automobilového průmyslu se stává Vratislav Kulhánek ještě jako ředitel firmy ROBERT BOSCH České Budějovice. Funkci prezidenta jako předseda představenstva ŠKODA AUTO a.s. vykonával až do roku 2007.

1998 – počet členů Sdružení automobilového průmyslu překračuje 100; výroba motorových vozidel poprvé překonala hranici 400 tisíc kusů.

2002 – Sdružení automobilového průmyslu se stává přidruženou organizací ACEA.

2005 – zahájena výroba osobních automobilů v TPCA Czech Kolín, Sdružení má již více než 140 členů, ve kterých pracuje 115 tisíc zaměstnanců.

2008 – začínají se projevovat dopady ekonomické recese, po dlouhé době zaznamenán celkový pokles produkce a exportu; přesto bylo v ČR vyrobeno rekordních 948 128 motorových vozidel; koncem roku zahájena výroba osobních automobilů v HMMC Nošovice.

2009 – Evropa i svět se potýkají s ekonomickou recesí, poklesem poptávky po nových vozidlech je postižen i tuzemský automobilový průmysl. Sdružení automobilového průmyslu slaví 20 let existence.

2010 – pokračujeme dále, aktivity se rozšiřují. Sdružení se zapojuje do projektu Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ a do projektu “AutoAdapt”. Výroba motorových vozidel poprvé překonala milionovou hranici a dosáhla na hodnotu 1 077 166 vyrobených kusů.

2016 – Sdružení automobilového průmyslu mění právní formu na spolek a celkově se výrazně modernizuje, dochází k personální obměně i změně sídla. Dlouholetého prezidenta Martina Jahna (2007 – 20016) střídá v čele Sdružení Bohdan Wojnar. Rok 2016 současně přinesl historický rekord ve výrobě vozidel. Vyrobeno bylo 1,35 mil. motorových vozidel a tržby členů poprvé překročily hranici 1 bilionu Kč.

2017 – AutoSAPu se podařilo podepsat s vládou zásadní Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR, obsahující 25 konkrétních opatření k udržení konkurenceschopnosti. Výroba motorových vozidel v ČR poprvé v historii přesáhla 1,4 milionu kusů a překonala výsledek rekordního roku 2016 o více než 5 %.