Projekty

AutoAdapt 3

AutoAdapt 3

AutoSAP – Podpora autoprůmyslu 3, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010803, je určen pro zaměstnance firem, které jsou členy Sdružení automobilového průmyslu.

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň profesních znalostí a dovedností zaměstnanců zapojených firem. Prostřednictvím profesního vzdělávání zaměstnanců naší členské základny v projektu usilujeme o prosperitu a rozvoj podniků. Podpoříme osobní rozvoj jednotlivých pracovníků, všestranně zvýšíme jejich kompetence a posílíme týmovou spolupráci i rozvoj firemní kultury.

  • www.autoadapt.cz
  • Datum zahájení: 1. 5. 2019
  • Datum ukončení: 31. 3. 2023
ALBATTS

ALBATTS

ALBATTS – The Alliance for Batteries Technology, Training and Skills 

Projekt číslo 612675-EPP-1-2019-1-SE-EPPKA2-SSA-B spolufinancovaný z programu Evropské unie Erasmus +

Do projektu ALBATTS je zapojeno 20 partnerů z 10 evropských zemí. Analyzuje celý hodnotový řetězec baterií, od těžby a zpracování nerostných surovin, přes výrobu baterií a bateriových packů, přes aplikace baterií v mobilních zařízeních  (silniční vozidla, lodě, vlaky, letadla, drony, kola, koloběžky apod.) i stacionárních zařízeních (úložiště energie), až po druhý život baterií a jejich recyklaci.

Pomocí analýz, webinařů a dotazníkových šetření Identifikuje hlavní technologické trendy v oblasti baterií, potřeby průmyslu a existující nabídku vzdělávaní a navrhuje úpravy vzdělávacích systémů s cílem zajistit budoucí konkurenceschopnost EU, zejména s ohledem na nástup e-mobility. AutoSAP v rámci projektu ALBATTS vede pracovní skupinu WP5 zabývající se použitím baterií v mobilních aplikacích.

FAST

FAST

FAST – Framework for Automotive Skills Transformation

je grantový projekt financovaný European Climate Foundation evidovaný pod grantovým číslem G-2304-65820.

Cílem projektu je analyzovat výzvy v oblasti zaměstnanosti související zejména se zelenou a digitální transformací automobilového průmyslu v České a Slovenské republice a formulovat akční plán pro provádění agendy zvyšování kvalifikace a rekvalifikace v obou zemích, včetně šíření příslušných zjištění a doporučení mezi vybranými zúčastněnými stranami.

  • Datum zahájení: 1. 6. 2023
  • Datum ukončení: 31. 5. 2024

Projektové výstupy:

  • Současné trendy a tendence v evropském automobilovém průmyslu – Desk Research mapující nedávné studie a prognózy se zaměřením na pracovní trh – ZDE
  • Analýza dopadu transformace na automobilový průmysl v České republice – Desk Research – ZDE