Konferenční seminář Údržba pro TOP manažery 2024

O akci

Moderní technologie v údržbě umožňují provozovat strojní zařízení za podmínek, které nejsou provázeny plýtváním zdroji a energiemi a tím se snaží podporovat kvalitní životní prostředí. Pojďte se s námi podělit o Váš postoj k udržitelnému světu představený moderní diagnostikou, využitím dat k získání významných informací o provozu strojních zařízení a o Váš postoj k zajištění provozu zařízení prostřednictvím kvalitní práce personálu. Na konferenci vystoupí zástupci SP ČR, AutoSAP, Škoda Auto, ČZU, VŠB, ABB, ČEZ a dalších firem a institucí se svými příspěvky a zkušenostmi. Na konferenci máte i možnost představit svoji firmu, být partnerem konference, mít logo umístěné v materiálech konference, vystavovat a prezentovat své postupy, služby, výrobky.

Další akce

Další akce

+ Zobrazit