AutoSAP oceňuje kurzarbeit a podporuje návrh na odklad odvodů na sociálním pojištění

30. 4. 2020

Pandemie COVID-19 zastavila nebo výrazně omezila fungování až 90 procent firem v automobilovém průmyslu. Ačkoliv jsou jejich tržby na minimální úrovni, musí i nadále plnit své finanční závazky např. vůči svým zaměstnancům či státu. Sdružení automobilového průmyslu proto oceňuje spuštění systému kurzarbeitu (programu Antivirus) a pozitivně hodnotí jeho srozumitelnost i efektivitu. Podle informací od členů AutoSAP probíhá vyřizování žádostí i výplata prostředků rychle a většinou bezproblémově.

Současná krize však neskoční ze dne na den. Proto apelujeme na jeho včasné prodloužení alespoň do srpna letošního roku. Průmyslové podniky zastoupené v AutoSAP rovněž vítají návrh na odklad odvodů na sociálním pojištění, který by firmám přinesl zlepšení likvidity a pomohl jim tak překonat současné turbulentní období. Firmy postižené krizí by však jistě uvítaly, pokud by stát v rámci tohoto opatření zcela upustil od vymáhání jakéhokoliv úroku či penále.

Jakkoliv se totiž může zdát, že odvětví rychle obnovuje svou činnost, je s ohledem na různý vývoj pandemie v ostatních zemích při mezinárodní provázanosti dodavatelských řetězců, očekávaném výrazném snížení poptávky firem i privátních zákazníků po automobilech a výrazně proexportním zaměření českého autoprůmyslu návrat na předkrizovou výkonnost zatím v nedohlednu. Udržení zaměstnanosti, dostatek likvidity a efektivní nástroje na prevenci druhotné platební neschopnosti jsou přitom jedním ze základních předpokladů úspěšného zvládnutí hospodářské krize. I když program Antivirus kompenzuje při vyšší průměrně mzdě v autoprůmyslu jen asi polovinu z celkových mzdových nákladů na zaměstnance, jeho funkční podoba přinesla podnikům alespoň částečnou úlevu v podobě snížení fixních nákladů. Avšak vzhledem k tomu, že není zřejmé, jak dlouho bude ekonomika v útlumu, doporučujeme program prodloužit alespoň o půl roku. Z důvodu cyklického vývoje ekonomiky také považujeme za vhodné zakotvit systém kurzarbeitu do českého pracovního práva, aby mohl být využíván i v budoucnu.

Je na místě zdůraznit, že funkční kurzarbeit firmám nepomáhá s udržením cash-flow. Z tohoto důvodu AutoSAP od vzniku krizového období navrhuje revidovat všechny platby, které podnikatelé posílají státu. Vítáme proto návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, aby stát podnikům odložil odvody na sociální pojištění. Současně bychom ale ocenili, aby stát toto protikrizové opatření prodloužil z předběžně schválených třech měsíců alespoň do konce letošního roku a současně zcela upustil od vymáhání jakéhokoliv úroku či penále.  

Na závěr je na místě rovněž ocenit vládou schválenou novelu daňového řádu, která zavádí dlouho očekávanou možnost poskytnutí zálohy na nespornou část DPH. Úlevy na DPH patří mezi hlavní požadavky formulované AutoSAP na podporu firem, neboť pomohou vylepšit jejich likviditu a zabrání jejich ekonomickým problémům a propouštění. Novela je nyní ke schválení v Parlamentu, apelujeme proto na její urychlené schválení.