Priority Sdružení automobilového průmyslu pro nadcházející evropské legislativní období 2024–2029

18/4/2024

Český i evropský automobilový sektor prochází klíčovým obdobím své historie. S blížícími se evropskými volbami je proto nezbytné se plně soustředit na vytyčení cesty směrem k jeho pokračující prosperitě a upevňování globální relevance. Proto je naší primární vizí udržení konkurenceschopnosti našeho odvětví i České republiky jako silného celku. Jsme proto vděční za pokračující dialog s politickými představiteli, který je veden s důrazem na harmonizaci ambiciózních klimatických cílů s podporou průmyslu.

 

Automobilový průmysl dlouhodobě prokazuje úlohu pilíře a hnací síly české ekonomiky. To je mimo jiné patrné i z posledních údajů růstu objemu výroby vozidel a historicky nejúspěšnějších výrobních výsledků prvního čtvrtletí letošního roku (více informací v tiskové zprávě). Vzhledem k významu automobilového průmyslu pro ekonomickou prosperitu České republiky je nezbytné, abychom společně i nadále usilovali o podporu transformace našeho sektoru a zajistili tak udržení konkurenceschopných výrobních podmínek v České republice, potažmo celé Evropské unii.

 


„Nacházíme se na důležité křižovatce, která rozhodne o tom, zda se vydáme cestou prosperity a globálního vedení. Právě o tom budou červnové evropské volby. Naší hlavní vizí i nadále zůstává udržení České republiky v pozici atraktivního místa pro inovace a rozvoje nových podnikatelských příležitostí, které povedou k prosperitě občanů a zvýšení kvality života celé společnosti“, říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.


 

To si z naší strany vyžaduje inovace, udržitelnou výrobu osobních a nákladních vozidel, zajištění dostupné mobility pro všechny, využívání moderních technologií pro zvýšení bezpečnosti a efektivity dopravy a dalšího poskytování kvalifikovaných pracovních míst i tolik potřebnou snahu o udržení zajímavosti ČR, coby ideálního místa pro moderní investice. Pro naplnění těchto cílů je však nezbytná dostatečná podpora ze strany tvůrců legislativního rámce, kterému se musíme přizpůsobovat.

 


„Evropa dnes potřebuje daleko víc než regulatorní omezení, lhůty a sankce. Vzhledem k tomu, že procházíme jednou z nejzásadnějších průmyslových změn, je nezbytné sladit ambiciózní klimatické cíle s racionálními podpůrnými politikami a průmyslovými iniciativami po vzoru ostatních globálních hráčů.  Příkladem může být americký protiinflační balíček („US Inflation Reduction Act“). Proto je aktivní účast zástupců České republiky v Bruselu naprosto klíčová“, zmiňuje Marco Boggian, vedoucí regulatorních záležitostí ve Sdružení automobilového průmyslu.


 

Vítáme, že se tyto myšlenky objevily i v dlouho očekávané zprávě Enrica Letty, bývalého italského premiéra, který ji prezentoval leaderům členských států EU.

Před nadcházejícími evropskými volbami Sdružení automobilového průmyslu i nadále udržuje otevřený dialog s klíčovými zástupci České republiky. S ohledem na rozsáhlé výzvy, kterým automobilový průmysl čelí, je schopnost efektivně využít příštích pět let pro budoucnost České republiky naprosto klíčová. Proto přinášíme konkrétní opatření, na kterých nově zvolení zástupci mohou začít pracovat téměř okamžitě po svém zvolení do nových funkcí.

Více najdete v níže přiloženém materiálu.

Dokumenty

Kontakt

M.A. Marco Boggian
M.A. Marco Boggian

vedoucí regulatorních záležitostí

boggian@autosap.cz

Další novinky

Další novinky

+ Zobrazit