CEE Automotive Supply Chain 2021: Udržitelnost nejen na silnicích, ale i ve výrobě

25. 10. 2021

Téměř tři stovky hostů z devíti evropských zemí se sešlo u příležitosti konference a obchodních jednání na akci CEE Automotive Supply Chain 2021 v hotelu Clarion Congress v Olomouci. Leitmotivem konferenční části akce se stalo téma udržitelnosti, a to nejen ve vztahu k výslednému produktu, ale rovněž ve vztahu k výrobě. Dekarbonizace vozidel a průmyslu se tak i v prostoru střední a východní Evropy stává jedním z hlavních námětů diskusí i vyžadovanou nutností.

Čtvrtý ročník CEE Automotive Supply Chain, akce organizované Sdružením automobilového průmyslu ČR ve spolupráci se Zväzem automobilového priemyslu Slovenskej republiky a dalšími partnery z řad zahraničních obchodních komor a dalších institucí, nabídl v polovině října přítomným zástupcům automobilek a dodavatelských firem celou řadu zajímavých vystoupení a diskusí. Zároveň akce přinesla možnost navázat zajímavé obchodní kontakty; při téměř 500 řízených B2B jednání této šance využilo na 180 účastníků.

Téma diskusí na pódiu i v kuloárech bylo zřejmé. Pandemie covidu-19 v minulém roce sice na čas ochromila výrobu, letošní rok ve znamení čipové krize, nedostatku dalších komodit a rostoucích cen ho ale v mnohém svými výzvami překonává. Jak v úvodním projevu poznamenal Robert Kiml, viceprezident Sdružení automobilového průmyslu a generální manažer Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, poslední dva kritické roky jsou o to složitější tím, že se nacházíme uprostřed přerodu odvětví jako takového. „Pandemii zvládl autoprůmysl velmi dobře. Dokázali jsme fungovat, dělat byznys a vyrábět. Bohužel současná „čipová“ krize je ještě výraznější. Na druhou stranu ale každá krize vedla ke zvýšení efektivity automobilového průmyslu, otevřela nové možnosti, našla nové způsoby jak na krizovým momentům předcházet a vygenerovala technologie, které se dostaly do popředí. Pevně věřím, že i ta současná nám pomůže zvýšit efektivitu a posílí naše vzájemné vztahy, “ uvedl Robert Kiml.

Výkonnost autoprůmyslu je přitom pro státy střední Evropy zásadní. V České republice a v Maďarsku tvoří automotive téměř deset procent HPD, na Slovensku dokonce patnáct. Jak předestřel v úvodním projevu Alexander Matušek, prezident slovenského Zväzu automobilového priemyslu, automobilový průmysl, a především dodavatelé, se musí připravit na nové trendy. „Svět se v uplynulých letech výrazně změnil, sami výrobci už předbíhají navrhované emisní normy. V roce 2030 se bude prodávat mezi šedesáti a sedmdesáti procenty bezemisních vozidel. Přitom „bezemisní“ neznamená jen to, že auta nebudou vypouštět žádné emise v provozu, ale že se ta vozidla uhlíkově neutrálně také vyrobí,“ uvedl Alexander Matušek. A v souvislosti s tím vyzval zástupce dodavatelů, aby se na tento trend také připravili. „Některé automobilky už to samy dělají a některé už to samé požadují i po svých dodavatelích. Je přitom jisté, že tento tlak bude narůstat,“ dodal A. Matušek.

To ostatně potvrdila také Hildegard Müller, prezidentka německého svazu autoprůmyslu VDA. „Transformací neprochází jen samotný produkt, ale také celková produkce a s tím celý hodnotový řetězec v autoprůmyslu,“ uvedla H. Müller. Tak jako ostatní řečníci v průběhu dne také zástupkyně německého autoprůmyslu apelovala především na vytváření vhodných podmínek, podporu v rámci budování infrastruktury, změn na pracovním trhu i nezbytnou potřebu strukturálních změn v energetice.

V rámci programu konferenční části CEE Automotive Supply Chain 2021 se účastníci panelových diskusí zaměřili především na blízkou i vzdálenou budoucnost. Rámec prakticky všech debat tvořila připravovaná legislativa dekarbonizace dopravy a průmyslu, ale také změna v zákaznických preferencích a v chápání mobility jako takové. Diskutující z řad zástupců automobilek ale i dodavatelů se shodovali na tom, že krize, kterou autoprůmysl nyní prochází, paradoxně přináší zlepšení komunikace směrem od velkých výrobců až do nižších pater dodavatelského řetězce, vytváří tlak na efektivitu a flexibilitu, a zároveň nutí dodavatelské firmy k rozložení rizika pomocí diverzifikace portfolia i mimo automobilový průmysl.

Reportáž z akce bude publikována v příštím vydání časopisu Český autoprůmysl

Fotogalerie