Nové studijní programy, společné projekty, povinná praxe

Studenti VŠB – Technické univerzity v Ostravě mají možnost strávit při výuce předmětu Senzory v automobilovém průmyslu určitou dobu při praktickém testování senzorů přímo v ostravském R&D centru společnosti Vitesco. | Foto: Vitesco

V souvislosti s transformací automobilového průmyslu vzniká celá řada nových profesí, jiné se novým požadavkům automotive musí přizpůsobit. Jak se s tím vypořádávají samotné firmy (Bosch, Brose, Continental Automotive, Continental Barum, Hyundai Motor Manufacturing Czech, MOTOR JIKOV Group, Valeo, Vitesco Technologies, ŠKODA AUTO, Tatra Trucks, Toyota Motor Manufacturing Czech Republic) a co pro to dělají školy a univerzity (ČVUT, ŠKODA AUTO Vysoká škola, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, Vysoké učení technické v Brně, Technická univerzita v Liberci, Západočeská univerzita v Plzni)?  Zeptali jsme se – a tady jsou odpovědi.

Bosch 

vlastní středisko odborného výcviku, kde realizuje praktickou výuku oboru Mechatronika pro dvě spolupracující střední školy a zároveň povinně volitelný předmět Robotika pro spolupracující gymnázium. V jihlavském závodě funguje vlastní multifunkční a multioborové školicí středisko pro praktický i teoretický odborný výcvik, kde se kromě firemních školení zdarma realizuje praktická výuka Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, a to pro studenty technických oborů strojní mechanik, elektrikář, mechanik elektrotechnik, mechanik seřizovač a obráběč kovů pro CNC stroje. Součástí výuky jsou i odborné stáže na pracovištích. Nezapomíná se přitom ani na přípravu a vzdělávání učitelů odborného výcviku.

Už před osmi lety inicioval českobudějovický závod Bosch ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích vznik bakalářského oboru Mechatronika, bohužel pro nezájem studentů a náročnost programu byl tento po několika letech uzavřen. Jihlavský Bosch se pro změnu podílel na přípravě studijního bakalářského programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi na Vysoké škole polytechnické Jihlava.

Zaměstnanci společnosti Bosch také jezdí na spolupracující univerzity realizovat jednorázové přednášky.

Těsné vztahy má Bosch také se středními školami. „Se spolupracujícími středním i školami revidujeme jejich školní vzdělávací programy pro obor mechatronika, kde se snažíme zavádět nová témata tak, jak se mění požadavky našich výrobních oddělení. Tím postupně měníme obsah teoretické výuky ve školách. V rámci praxe máme možnost si upravit až 60 procent obsahu dle potřeb podniku a toho hojně využíváme,“ uvádí k tomu Pavel Roman, ředitel komunikace Bosch v ČR.

Jihlavský Bosch se zapojil do studentského projektu Formula Student. | Foto: Bosch


Brose

spolupracuje dlouhodobě s vybranými středními i vysokými školami. „Takové partnerství nám přináší nejen možnost výchovy a vzdělání budoucích zaměstnanců v relevantních oborech, ale také snížení nákladů na vstupní adaptaci zaměstnance a jeho odborné zaškolení,“ hodnotí spolupráci Martin Hlisnikovský, vedoucího oddělení vzdělávání.

Brose má vlastní středisko praktického výcviku, kde získávají studenti nejen znalosti a praktické technické zkušenosti, ale také pracovní návyky.

Jak říká Martin Hlisnikovský, roste poptávka po odborných přednáškách expertů z praxe v hodinách teoretické výuky: „Naši IT specialisté se zapojili do přednášek ve výuce, a to nejen v českém jazyce, ale také v technické angličtině.“

Brose umožňuje také krátkodobé stáže pro učitele odborných předmětů ze spolupracujících středních škol.


Continental Automotive

se podílí na vytváření nových studijních osnov středních škol v rámci projektu Kompetence 4.0, jehož cílem je zmapovat požadavky trhu práce s ohledem na potřeby nových znalostí a kompetencí.

Pokud jde o vysoké školy, nejintenzivnější spolupráci má Continental Automotive s Fakultou elektrotechnickou ČVUT, kde běží několik technických projektů (řeší se buď problémy v sériové výrobě, nebo inovace a nové technologie ve výrobě).

Na ČVUT pořádají zástupci firmy přednášky v rámci Studentského klubu Fakulty strojní. Společné projekty má Continental také s Českým institutem robotiky, informatiky a kybernetiky při ČVUT.

Ve společnosti Continental Automotive v Brandýse nad Labem mají několik projektů spolupráce se školami. Běžnou součástí jsou praxe studentů ve výrobním závodě. | Foto: Continental Automotive


Continental Barum

se podílel na aktualizaci kompetenčního modelu pro něj klíčového oboru Chemik, a to jak v úrovni středoškolské, tak vysokoškolské. Tyto úpravy byly přímo zaměřené na nově vzniklé požadavky na tyto profese. Výstupy byly implementovány v Národní soustavě kvalifikací.

Continental Barum úzce spolupracuje s partnerskými školami v regionu při úpravách osnov a provádí odborný výcvik na svých pracovištích.

„S vysokoškoláky pracujeme na projektech, kterými se snažíme je rozvíjet. Nejpalčivější oblastí pro nás je momentálně technologie SLM, tedy 3D tisk kovových dílů. V tomto oboru neexistují absolventi, protože obor se vyvíjí tak rychle, že studijní materiály je nutné aktualizovat rychleji, než je délka studia. Je tedy problematické definovat předem osnovy i připravit studijní podklady. Řešíme to přímou spoluprací s vyučujícími i studenty,“ říká k tomu Regina Feiferlíková, manažerka komunikace otrokovického závodu Continental.


Hyundai Motor Manufacturing Czech

v nedávné době podpořil vznik vzdělávacího programu Budoucnost elektromobility, který se v pravidelných intervalech odehrává v prostorách Velkého světa techniky v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě a je určen pro skupiny školáků z řad 8. a 9. tříd základních a 1. a 2. ročníků středních škol. Žáci si v programu vyzkouší konstrukci prvních elektromotorů a baterií, podívají se do budoucnosti elektromobility a vyzkouší si práci automechanika ve virtuální realitě.

Každoročně před Vánoci rozdává nošovická automobilka Hyundai technickým školám štědré dárky – auta z předsériové výroby, která slouží zejména k výuce budoucích automechaniků, techniků a inženýrů. „Jsme moc rádi, že nám Hyundai poskytuje vozidla, která jsou vybavena moderními elektronickými systémy. Máme tady obory, které se tím zabývají, například obor autotronik či autoelektrikář. Zabýváme se diagnostikou systémů a provádíme měření. Chceme, aby studenti pochopili principy a uměli řešit případné závady,“ řekl Radim Miksa, učitel odborných předmětů autooborů na Střední škole technických oborů v Havířově

Nošovický závod Hyundai je také dlouholetým partnerem programu Horizon Hydrogen Grand Prix, závodů vodíkových modelů sestrojených žáky středních škol.

Nošovický Hyundai daruje každý rok technickým školám zejména v regionu auta z předsériové výroby, která jsou určena pro odborný výcvik budoucích techniků, automechaniků a inženýrů. Rozšiřování školního výukového vozového parku o nové modely z Nošovic navíc škole a žákům pomáhá udržet krok s technologickým vývojem moderních vozidel. | Foto: HMMC


MOTOR JIKOV Group

spolupracuje s pěti vysokými a čtyřmi středními školami. „Odborníci firmy se zapojují do výuky, snažíme se ovlivňovat směřování škol například prostřednictvím členství v profesních radách škol. Právě odtud například vzešel před pěti lety požadavek na nový předmět Technologie lití kovů pod tlakem v rámci oboru strojírenství na Vysoké škole technické a ekonomické a škola vyšla vstříc našim potřebám,“ uvádí příklad generální ředitel MOTORU JIKOV Group Miroslav Dvořák.

MOTOR JIKOV Group v rámci dlouhodobé spolupráce umožňuje učňům, středoškolákům i vysokoškolákům absolvovat povinné praxe v provozech. Ročně tak provozy firmy projde kolem 140 studentů. Vytipovaní pak získají od firmy stipendia. Stipendisté mají kromě podpory jistou i budoucnost v podobě pracovního místa. Firma studentům nabízí kromě stipendií i příležitost pro zpracování diplomových, bakalářských, seminárních prací, praxi na moderních přístrojích, brigády.


Valeo

spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně na vzniku nového studijního programu v angličtině zaměřeného na autoelektroniku a elektromobilitu. Začne ve školním roce 2023/2024 a jako hostující tam budou přednášet vývojoví inženýři z Valea.

Valeo spolupracuje i se středními školami, například do jedné průmyslovky na Kladně darovali průmyslového robota, kterého škola využívá pro výuku.

Firma podporuje i popularizaci technických oborů u žáků základních škol, ve věku, kdy si vybírají další studium. Například ve spolupráci se Západočeskou univerzitou Plzeň zapůjčila výukové sady s termokamerami, aby byla fyzika interaktivní a tedy zábavnější.

Víte, kde má velbloud nejteplejší místo na těle? Na to i mnoho dalších věcí přišli studenti díky spolupráci firmy Valeo a výzkumného týmu NTC Západočeské univerzity v Plzni. Výzkumníci z Plzně vyrobili pro Valeo v rámci projektu Termovize do škol několik termokamer, které dnes slouží ke zatraktivnění výuky na řadě základních škol. | Foto: Valeo


Vitesco Technologies

spustí letos na podzim na Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě v Ostravě (VŠB-TUO) již popáté studijní předmět Senzory v automobilovém průmyslu, který je mezi studenty magisterského studia velmi oblíbený. Jeho výuka totiž poskytuje unikátní zážitek z praktického testování senzorů přímo v laboratořích ostravského centra Vitesco pro výzkum a vývoj.

S VŠB-TUO spolupracuje Vitesco také v dalších oblastech, udržuje ale vztahy i s jinými školami. Na některých z nich například zástupci firmy přednášejí a třeba také vysvětlují studentům, čím se zabývají jednotlivá oddělení Vitesca.

Dlouhodobá je i spolupráce se Střední průmyslovou školou v Trutnově, které Vitesco pomáhá nakupovat moderní stroje a vybavení pro praktickou výuku.

Dětem zaměstnanců ve věku osmých a devátých tříd ukazují, co v závodě dělají jejich rodiče.

Zvýšit zájem o studium na technických fakultách se snaží Lukáš Rosůlek, Head of Vitesco Technologies Czech Republic, osobně přímo diskuzí se studenty – na obrázku při vystoupení na Střední průmyslové škole v Trutnově. K nedostatku absolventů říká: „Problém je v tom, že Husákovy děti měly pozdě Husákova vnoučata, a to ještě v nedostatečném počtu. K tomu je potřeba přidat fenomén rozpadu tradičních hodnot, jako je rodina, práce a vzdělání. Proto stárneme a vymíráme. V roce 2040 nám na trhu bude chybět dalších více než půl milionu zaměstnanců. Je potřeba to řešit řízenou imigrací po vzoru osvícených zemí, jako je například Kanada.“ | Foto: VitescoTechnologies


ŠKODA AUTO

má své vlastní střední odborné učiliště strojírenské, s historií sahající až do roku 1927, a v roce 2002 iniciovala založení ŠKODA AUTO Vysoké školy.

Automobilka spolupracuje s devíti partnerskými školami na Rychnovsku, v Kvasinách a na Vrchlabsku, kde je žákům vedle školního studia poskytován dlouhodobý odborný výcvik ve výrobních závodech ŠKODA AUTO Kvasiny a Vrchlabí. Vedle těchto aktivit je Škoda Auto zároveň provázána s dalšími školami jak z Mladoboleslavska, tak z Královéhradecka a Pardubického kraje, se kterými organizuje středoškolské soutěže, grémia nebo přednášky expertů z praxe.

Na mezinárodní úrovni společnost zaštiťuje výjezdy studentů a pedagogů v rámci programu Erasmus +, spolupráci mezi dalšími školami koncernu VW nebo například projekty EU k propojení škol.

ŠKODA AUTO se společně s partnerskými vysokými školami průběžně zabývá novými obory. Důležitým aspektem vzniku těchto oborů je aktivní kooperace mezi jednotlivými fakultami a univerzitami, neboť nové profese mnohdy vyžadují průnik vícero odborných oblastí. Řada technických a IT expertů ze ŠKODA AUTO přednáší na spolupracujících vysokých školách.

Automobilka je i zakladatelem neziskové vzdělávací organizace 42 Prague, která se zaměřuje na přípravu další generace IT talentů.


Tatra Trucks

je aktuálně zapojena do dvou projektů, které mají za cíl prohloubit partnerství mezi odbornou školou a firmou. Konkrétně jde o Střední školu a Vyšší odbornou školu v Kopřivnici a obory Mechanik opravář motorových vozidel a Obráběč kovů. Součástí projektu jsou praxe, exkurze a především účast odborníků z Tatry na závěrečných zkouškách učňovských oborů a odborná školení pro studenty i pedagogy ve firemním školicím středisku.

Pokračuje projekt Tatra do škol, který vznikl v roce 2018, letos ve třech krajích – Zlínském, Moravskoslezském a Pardubickém. Žáci vybraných středních škol mají možnost sestavit svůj vlastní nákladní automobil Tatra, který následně najde uplatnění v běžném provozu v různých institucích zřizovaných krajem.

Tatra Trucks je zapojena také do letošního ročníku celorepublikového „mistrovství v obrábění“, zastřešeného organizací Skills Czech Republic a určeného pro mladé obráběče do 23 let.

Dlouhodobá spolupráce s vysokými školami se odehrává především prostřednictvím soutěže Formula Student, do které se zapojují studenti Vysokého učení technického v Brně, ČVUT a VŠB-Technická univerzita Ostrava. Obsahem spolupráce jsou hlavně konzultace nad výkresy a výroba dílů, případně testování vyrobené formule na polygonu.

Projekt Tatra do škol, který vznikl v roce 2018, poskytuje žákům vybraných středních škol možnost sestavit svůj vlastní nákladní automobil Tatra, který následně najde uplatnění v běžném provozu v různých institucích zřizovaných krajem. Na obrázku žáci Střední průmyslové školy v Třebíči. | Foto: Tatra Trucks


Toyota Motor Manufacturing Czech Republic

spolupracovala na přípravě nových studijních oborů se Střední průmyslovou školou strojní v Kolíně. „U pozic například v údržbě strojů a zařízení bylo nutné upravit studijní plány, aby více odpovídaly současným potřebám praxe na multioborovost, konkrétně propojení strojírenství a elektrotechniky. Jde o pozice elektrotechnik, elektromechanik a strojní elektromechanik. Bohužel akreditační proces stále není ukončen. Uvítali bychom rozhodně jeho uspíšení,“ říká Tomáš Paroubek, manažer komunikace TMMCZ.

Co se týče vysokých škol, realizovala Toyota projekty například s Vysokou školou chemicko-technologickou, na čemž se podíleli zejména pracovníci z lakovny. Odborníci z Toyoty vystupují s přednáškami na půdě ČVUT, Univerzity Pardubice, Vysokého učení technického Brno či Technické univerzity v Liberci.

Některé střední ale i vysoké školy využívají hybridní vozy Toyota během výuky, aby se studenti měli možnost seznámit s elektromobilitou.ČVUT, Fakulta dopravní

v Praze úzce spolupracuje s automobilkou ŠKODA AUTO. Ve společné laboratoři pracují lidé z fakulty včetně studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia na projektech, o které má firma zájem a které studenti realizují během studia. Na fakultě přednáší odborníci z firem, hlavně ze ŠKODA AUTO. Přínosem jsou i doktorandi studující na této fakultě, z nichž celá řada již pracuje v automotive společnostech.

Fakulta dopravní v posledním roce akreditovala odborné studijní specializace v oboru vzdělávání doprava, respektive rozšířila akreditace současné.

Již opřed rokem vznikl na fakultě poradní orgán děkana – Průmyslová rada, která je tvořena členy z významných dopravních a odborných firem a napomáhá systémově přistupovat k novým oblastem v dopravní problematice. To se týká i přístupu k používání alternativních pohonů, použití BIM nebo elektromobility. Díky tomu vznikají plány na nové akreditace oborů, které by propojily současné obory a doplnily je o nové specializace a moderní trendy. „Věříme, že fakulta o nové akreditace zažádá v nejbližších letech, abychom udrželi tempo s novými trendy a směry obecně v technické, ale i dopravně zaměřené rovině“, říká Patrik Horažďovský, proděn pro pedagogickou činnost Fakulty dopravní ČVUT v Praze.


ČVUT, Fakulta strojní

spolupracuje s celou řadou firem (ŠKODA AUTO, Bosch, Tatra Trucks, Garrett Motion, Eaton European Innovation Center a další), s nimiž diskutuje nové výzkumné úkoly, na které navazují studentské práce magisterského i doktorského studia, Realizuje se i přímý výzkum, zejména v rámci projektu Národní centrum kompetence inženýrství pozemních vozidel Josefa Božka BOVENAC TN 0200 0054.

Nové studijní programy na fakultě nyní nezaváděli, profesor Jan Macek z Centra vozidel udržitelné mobility na ČVUT vysvětluje proč: „Reagovali jsem včas na trendy v elektrifikaci úpravou předmětů studijních oborů, takže jsme nezaváděli nový program – byla by to sice možná marketingově zajímavá akce, ale při současném počtu studentů, ochotných skutečně pracovat na tématech s konkrétními měřitelnými výsledky by to bylo zbytečné tříštění kapacit. Inovovali jsem takto i mezinárodní double-degree program Master of Automotive Engineering v angličtině, který probíhá již přes 20 let ve spolupráci s Francií (ENSTA Brest a IFP School Paris), Holandskem (Hogeschool Arnhem-Nijmegen), Německem (TU Chemnitz) a Indonésií (University of Bandung) a měl do pandemie kolem 20 studentů ročně. Nyní je počet studentů menší, kolem deseti za rok, kvůli výpadku indických účastníků.“

Na rok 2025 připravuje Fakulta dopravní ČVUT společně s VŠCHT nový bakalářský program Čistá mobilita, kombinující chemii a strojní inženýrství.

Pracovníci z automotive firem přednášejí na ČVUT už víc než 25 let.


ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)

má jako jeden z nosných v předmětů automobilového průmyslu anglicky přednášený kurz Management in Automotive Industry, který je součástí nabídky mezinárodního programu spolupráce vysokých technických škol Evropy EuroTeQ. Kurz je průběžně konzultován s automobilkami, které jsou činné v ČR. Součástí jsou návštěvy výrobních závodů a odborné přednášky. Pro příští rok se plánuje výuka dalších předmětů, jako je Marketing in Automotive Industry (v rámci programu EuroTeQ) nebo Ekonomie automobilového průmyslu. Uvažuje se i o kurzu Umělá inteligence v automobilovém průmyslu.

Studium v oblasti automobilového průmyslu podporuje každoroční výstava automobilů Automotive Day, specificky zaměřená na elektromobilitu. Součástí programu je i každoroční konference na téma Soudobé výzvy českého automobilového průmyslu. Letos se jí zúčastnilo 21 přednášejících včetně zástupců automobilek, akademického sektoru i poradenských firem. Na konferenci ČVUT spolupracovalo i s VŠCHT.

Jak říká akademický pracovník MÚVS Oldřich Bronec, zaměření na automobilový průmysl přináší výsledky již dnes: „Roste počet studentů, kteří se o automobilový průmysl zajímají, mají zájem o stáže v automobilovém průmyslu a píšou své bakalářské a diplomové práce s tímto zaměřením. Dominuje přitom téma elektromobility.“ Výuka v rámci sektoru automobilového průmyslu je na MÚVS zarámována do širšího magisterského studijního oboru Projektový management technologických inovací.

ČVUT spolupracuje úzce s automobilkou ŠKODA AUTO. Její experti participují i na přednáškách týkajících se automotive. | Foto: MÚVS


ŠKODA AUTO Vysoká škola

má mezi technickými univerzitami v ČR trochu specifické postavení už jen tím, že ji založila sama automobilka. V rámci bakalářského studia je tady nastavena povinná praxe v délce jednoho semestru, kterou studenti velmi často absolvují na různých odděleních společnosti ŠKODA AUTO, u partnerských společností školy, v zahraničních podnicích v rámci koncernu VW nebo u dceřiných společností, které se oblasti automotive věnují. Výjimkou není ani to, že společnost ŠKODA AUTO řadě studentů po absolvování povinné praxe nabídne pracovní pozici a studenti pak přechází v navazujícím stupni studia na kombinovanou formu a ve společnosti zůstávají již jako zaměstnanci.

Spolupráce s automobilkou se týká také programu duálního vzdělávání Study&Work, technicky zaměřeného studijního programu Průmyslový management, specializace se zaměřením na logistiku a nově také specializace Nákup. Tato nová specializace bude od zimního semestru součástí programu Ekonomika a management a reflektuje mimo jiné požadavky automobilky.  Studenti tak svou povinnou praxi absolvují v oddělení Nákupu společnosti nebo u jiných partnerských firem v tuzemsku nebo zahraničí.

ŠKODA AUTO Vysoká škola reaguje pružně na potřeby svého zakladatele, mladoboleslavské automobilky, a zařazuje do výuky nová témata. Velký důraz klade i na praxi. Mimo jiné škola spolupracuje s VŠB-TUO na projektu TAČR Beta: Návrh změn kompetencí absolventů VŠ pro potřeby sektoru automotive. | Foto: ŠAVŠ


Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, Fakulta strojní

rozvíjí spolupráci s desítkami firem z automotive. V rámci nově vznikajících studijních programů se Institut dopravy Fakulty strojní snaží studentům zprostředkovat aktuální trendy konstrukce dopravních prostředků, jejich výroby a provozu. Předměty i jejich tematické celky tak obsahují informace z Průmyslu 4.0, elektrifikace a hybridizace dopravních prostředků a další.

Letos se očekává akreditace programu Inteligentní doprava a logistika. Kromě toho se letos na strojní fakultě připravuje navazující magisterský program Aditivní technologie, který rovněž nabízí napojení a uplatnění absolventů v oblasti automotive.

Předmět Výroba vozidel vedou na fakultě experti ze ŠKODA AUTO a studenti se v něm seznamují s jednotlivými fázemi výroby automobilů – od vývoje až po lisovnu, lakovnu nebo montáž.


Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

a zejména Ústav automobilního a dopravního inženýrství má přímou komerční spolupráci s celou řadou společností ze sektoru automotive, s nimiž spolupracuje také v rámci projektů aplikovaného výzkumu. Snaží se přitom zapojovat i studenty pracující na závěrečných pracích.

Podle ředitele Ústavu automobilního a dopravního inženýrství Fakulty strojního inženýrství profesora Josefa Štětiny jsou nové trendy jako elektromobilita, hybridní pohony, alternativní paliva, pokročilé asistenční systémy řidiče a na ně navazující autonomní řízení a mikromobilita zařazovány postupně do výuky v rámci stávajících předmětů. Ze spolupráce s automotive firmami vzešel i studijní program Automobilní a dopravní inženýrství, který má platnou akreditaci do konce roku 2030.

Na základě diskuse s odborníky z praxe, kteří deklarují potřebu mít takzvané procesní inženýry schopné integrovat většinu mechatronických systémů moderního motorového vozidla do celku, vznikla idea vytvoření nového studijního programu Pokročilé automobilové inženýrství. Jeho vznik je podpořen v rámci Národního plánu obnovy a měl by získat akreditaci ještě letos. První studenty bude možné přijmout v roce 2024.

Na unikátním projektu spolupracuje Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI s ČVUT a VŠB-TU Ostrava na základě zadání ŠKODA AUTO, která financuje výzkum, jehož cílem by mělo být snížení počtu smrtelných nehod v automobilech Škoda.

Fakulta strojního inženýrství a zejména Ústav automobilního a dopravního inženýrství spolupracuje s několika firmami, mimo jiné se ŠKODA AUTO. Obrázek je z jízdních zkoušek s Enyaqem. | Foto: ÚADI FSI VUT Brno


Vysoké učení technické Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

respektive její Ústav radioelektroniky, spolupracuje s firmami v oblasti výzkumu a vývoje (především se ŠKODA AUTO) a v oblasti vyučování, kam patří vedení praktických forem výuky, vedení bakalářských a diplomových prací nebo participace na přednáškách. Díky přímému kontaktu odborníků z praxe se studenty dochází velmi často k nabídkám témat na řešení projektů, bakalářských a magisterských prací a ke vzniku spolupráce mezi firmami a studenty, kteří pak v partnerských firmách najdou své budoucí zaměstnání.

V letošním roce je na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií poprvé otevřen nově akreditovaný studijní program Automobilová elektronika a elektromobilita, jehož cílem je připravit do hloubky specialisty v dílčích oblastech automobilové elektroniky, například v pohonných systémech, v automobilové komunikaci a satelitní navigaci, v autonomním řízení nebo v úložištích energie. Tento studijní program je vyučován v anglickém jazyce.


Technická univerzita v Liberci

má na Fakultě strojní nově akreditovaný studijní program Automobilové inženýrství a v něm konkrétně předmět e-mobilita.

Na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií zahájili tento akademický rok s novým bakalářským studijním programem Mechatronika, který sestává také z předmětů elektromobilita a autoelektronika. Ve 3. ročníku budou povinné šestitýdenní praxe v průmyslovém závodě. Zadání bakalářské práce vzejde přímo z prostředí konkrétní firmy, s níž bude student spolupracovat.

Nabídku studia a vybavení laboratoří na Technické univerzitě v Liberci průběžně inovujeme podle potřeb praxe,“ uvádí Miroslav Žižka, prorektor Technické univerzity v Liberci pro studium. Spolupracují přitom s největšími firmami v automotive i celou řadou klíčových partnerů v regionu. Na Fakultě strojní otevřeli spolu se ŠKODA AUTO už v roce 2019 společnou laboratoř ŠKODA Uni.lab.

Spolupráce s firmami se týká vývoje zařízení, technologií nebo materiálů, zakázek smluvního výzkumu, řešení grantů a projektů, bakalářských a diplomových prací, stáží a praxe našich studentů v těchto firmách, exkurze apod. Důležitou součástí spolupráce jsou i přednášky a prezentace odborníků z těchto firem na Technické univerzitě.

V posledním akademickém roce si mohli zájemci o automobilovou výrobu vybrat na Technické univerzitě v Liberci bakalářský studijní program Mechatronika, který sestává také z předmětů elektromobilita a autoelektronika. | Foto: Technická univerzita Liberec


Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní

má pět kateder, pokrývajících všechny oblasti strojírenství, každá spolupracuje s několika významnými firmami. Téměř v rámci každého studijního předmětu jsou zakomponované přednášky odborníků z praxe. Kromě toho má fakulta s podniky navázanou úzkou spolupráci také v oblasti vědy a výzkumu.

„Před osmi lety vznikla na fakultě Průmyslová rada, která plní funkci poradního orgánu děkana. Jsou v ní zástupci nejen z oblasti klasické strojírenské výroby, ale také z automotive praxe. Kromě strategického směřování fakulty řeší i oblast přizpůsobení studijních programů a jednotlivých předmětů tak, aby vyhovovaly podmínkám a potřebám praxe,“ říká docent Milan Edl, proděkan pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty strojní.

Díky společným jednáním Průmyslové rady vznikly v reakci na potřeby praxe dva nové studijní obory – Automotive v praxi a Zabezpečení kvality. Studenti v nich tak více než jeden semestr stráví přímo v podnicích.

Kontakt

Ing. Libuše Bautzová
Ing. Libuše Bautzová

šéfredaktorka časopisu Český autoprůmysl

bautzova@autosap.cz

Další články a rozhovory

Další články a rozhovory

+ Zobrazit