Dopady koronaviru na automobilový průmysl: Výroba bez omezení, firmy dbají na prevenci

4. 3. 2020

Přinášíme Vám informace z členských firem AutoSAP k aktuální situaci v souvislosti se šířením koronaviru v autoprůmyslu a přehled preventivních opatření, kterými se firmy snaží ochránit své zaměstnance.

Na základě šetření mezi členskými firmami Sdružení automobilového průmyslu je patrné, že současná situace ohledně šíření koronaviru způsobuje určitá omezení v organizaci práce (např. rušení zahraničních cest, riziko plošného zrušení pracovních vyslání), v tuto chvíli nicméně nedochází k plošnému zpomalení výroby z důvodu absence materiálu či subdodávek z postižených oblastí (typicky z Číny),“ uvádí k aktuální situaci Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

Jak totiž z průzkumu vyplývá, pouze několik málo z oslovených firem uvedlo, že v důsledku šíření koronaviru muselo kvůli pozastavení subdodávek omezit výrobu či upravit výrobní plán. Drtivá většina firem tedy funguje v neomezeném režimu a plní dodávky v obvyklém objemu. Zároveň ale firmy pečlivě sledují pokrytí materiálem a další vývoj především národních preventivních opatření. „Koronavirem zatím nejsou ovlivněné trhy, na které by byl český automobilový průmysl přímo napojen, klíčové je v tomto ohledu Německo,“ říká Zdeněk Petzl a dodává: “Výpadky především u dodávek baterií pak mohou napříč Evropou zkomplikovat produkci elektromobilů. Pokud se tento výpadek nepodaří v průběhu roku dohnat, může to následně zkomplikovat naplnění přísných limitů, které letos vstoupily v platnost.”

Většina firem v automobilovém průmyslu je na možné scénáře dalšího průběhu velmi dobře připravena a dbá především na vhodnou prevenci a informovanost. „Naprostá většina firem v automobilovém průmyslu již zavedla některá z preventivních opatření, ať již z nařízení mateřských společností, tak z vlastního rozhodnutí. Členským firmám jsme doporučili především intenzivně komunikovat směrem k zaměstnancům otázky prevence proti šíření nákazy. Také jsme členským firmám doporučili neopomíjet prevenci vůči zbytečné panice,“ dodává Petzl.

Mezi preventivní opatření, která firmy zavedly, patří především:

  • Zákaz služebních cest do zasažených oblastí (Čína, Jižní Korea, Itálie, atp.), přičemž většina firem situaci sleduje a  opatření neustále aktualizuje dle šíření nákazy
  • Zákaz návštěv osob ze zasažených oblastí, a to do odvolání
  • Omezení služebních cest, rušení mezinárodních meetingů a nahrazení takových setkání neosobní formou komunikace
  • Navýšení hygieny na pracovištích (častější úklid, zvýšené možnosti desinfekce, školení zaměstnanců) a intenzivní interní komunikace prevence proti respiračním onemocněním
  • Vydání sady doporučení a zvýšená ochrana pro externí dopravce (řidiče kamionů) při vjezdu do výrobních areálů 
  • Vydání sady doporučení v případě návratu zaměstnanců ze zahraničních služebních cest či dovolených (např. telefonický kontakt s nadřízeným a následná domluva na dalším postupu).